2. juna 2023.
Radio televizija Pančevo

Radio Program

6:30 Sputnjik vesti
7:00 Buđenje –Jutarnji program RTV PA
7:05 Jutarnji dnevnik
7:30 Uključenje Hitna pomoć
7:35 Muzički blok
7:40 Uključenje TP – Taxi
7:45 Muzički blok
7:50 Servisne informacije
7:55 Marketing
8:00 Vesti
8:10 Muzički blok
8:20 Servisne informacije
8:25 Muzički blok
8:30 Dunav info
8:35 Muzički blok
8:40 servisne informacije
8:50 AMSS
9:00 Vesti
9:05 Muzički blok
9:10 Politički blok
9:20 Muzički blok
9:30 Opovo info
9:35 Muzički blok
9:45 AMSS
9:55 Marketing
10:00 vesti
10:05 Muzički blok
10:10 Vojvođanska događanja
10:35 Muzički blok
10:40 Kratke vesti
10:45 Muzički blok
10:50 Servisne informacije
10:55 Marketing
11:00 Vesti
11:10 Lokalne teme
11:20 Muzički blok
11:30 Kratke vesti
11:40 Sportski blok
11:50 Buđenje odjava
11:55 Marketing
12:00 Vesti
12:05 Muzički blok
12:55 Marketing
13:00 Vesti
13:05 Muzički blok
13:30 sputnjik
14:00 Vesti
14:05 Muzički blok
14:55 Marketing
15:00 Vesti
15:05 Muzički blok
15:55 Marketing
16:00 Vesti
16:05 Muzički blok
16:55 Marketing
17:00 Vesti
17:05 Muzički blok
17:55 Marketing
18:00 Vesti
18:05 Muzički blok
19:00 Vesti
19:05 Agro info-emisija o poljoprivredi
19:30 Muzički blok
19:35 Rumunska hronika – emisija na rumunskom jeziku
20:00 – Vesti
20:05 Muzički blok
21:00 Vesti
21:05 Muzički blok
22:00 Vesti
22:05 Muzički blok
23:00 Vesti
23:05 Muzički blok
00:00 Vesti
00:05 Muzički blok
01:00 Vesti
01:05 Muzički blok
02:00 Vesti
02:005 Muzički blok
03:00 Vesti
03:05 Muzički blok
04:00 Vesti
04:05 Muzički blok
05:00 Vesti
05:05 Muzički blok
06:00 Vesti
06:05 Muzički blok

6:30 Sputnjik vesti
7:00 Buđenje –Jutarnji RTV PA
7:05 Jutarnji dnevnik
7:30 Uključenje Hitna pomoć
7:35 Muzički blok
7:40 Uključenje TP – Taxi
7:45 Muzički blok
7:50 Servisne informacije
7:55 Marketing
8:00 Vesti
8:10 Muzički blok
8:20 Servisne informacije
8:25 Muzički blok
8:30 Dunav info
8:35 Muzički blok
8:40 servisne informacije
8:50 AMSS
9:00 Vesti
9:05 Muzički blok
9:10 Politički blok
9:20 Muzički blok
9:30 Opovo info
9:35 Muzički blok
9:45 AMSS
9:55 Marketing
10:00 vesti
10:05 Muzički blok
10:10 Vojvođanska događanja
10:35 Muzički blok
10:40 Kratke vesti
10:45 Muzički blok
10:50 Servisne informacije
10:55 Marketing
11:00 Vesti
11:10 Lokalne teme
11:20 Muzički blok
11:30 Kratke vesti
11:40 Sportski blok
11:50 Buđenje odjava
11:55 Marketing
12:00 Vesti
12:05 Muzički blok
12:55 Marketing
13:00 Vesti
13:00 Vesti
13:05 Muzički blok
13:30 sputnjik
14:00 Vesti
14:05 Muzički blok
14:55 Marketing
15:00 Vesti
15:05 Muzički blok
15:55 Marketing
16:00 Vesti
16:05 Muzički blok
16:55 Marketing
17:00 Vesti
17:05 Muzički blok
17:55 Marketing
18:00 Vesti
18:05 Muzički blok
19:00 Vesti
19:05 Rumunska hronika – emisija na rumunskom jeziku
19:30 Muzički blok
19:35 Dobri đen – emisija na slovačkom jeziku
20:00 – Vesti
20:05 Muzički blok
21:00 Vesti
21:05 Muzički blok
22:00 Vesti
22:05 Muzički blok
23:00 Vesti
23:05 Muzički blok
00:00 Vesti
00:05 Muzički blok
01:00 Vesti
01:05 Muzički blok
02:00 Vesti
02:005 Muzički blok
03:00 Vesti
03:05 Muzički blok
04:00 Vesti
04:05 Muzički blok
05:00 Vesti
05:05 Muzički blok
06:00 Vesti
06:05 Muzički blok

6:30 Sputnjik vesti
7:00 Buđenje –Jutarnji RTV PA
7:05 Jutarnji dnevnik
7:30 Uključenje Hitna pomoć
7:35 Muzički blok
7:40 Uključenje TP – Taxi
7:45 Muzički blok
7:50 Servisne informacije
7:55 Marketing
8:00 Vesti
8:10 Muzički blok
8:20 Servisne informacije
8:25 Muzički blok
8:30 Dunav info
8:35 Muzički blok
8:40 servisne informacije
8:50 AMSS
9:00 Vesti
9:05 Muzički blok
9:10 Politički blok
9:20 Muzički blok
9:30 Opovo info
9:35 Muzički blok
9:45 AMSS
9:55 Marketing
10:00 vesti
10:05 Muzički blok
10:10 Vojvođanska događanja
10:35 Muzički blok
10:40 Kratke vesti
10:45 Muzički blok
10:50 Servisne informacije
10:55 Marketing
11:00 Vesti
11:10 Lokalne teme
11:20 Muzički blok
11:30 Kratke vesti
11:40 Sportski blok
11:50 Buđenje odjava
11:55 Marketing
12:00 Vesti
12:05 Muzički blok
12:55 Marketing
13:00 Vesti
13:00 Vesti
13:05 Muzički blok
13:30 sputnjik
14:00 Vesti
14:05 Muzički blok
14:55 Marketing
15:00 Vesti
15:05 Muzički blok
15:55 Marketing
16:00 Vesti
16:05 Muzički blok
16:55 Marketing
17:00 Vesti
17:05 Muzički blok
17:55 Marketing
18:00 Vesti
18:05 emisija – I mi smo tu
19:00 Vesti
19:05 Info Rom – emisija na romskom jeziku
19:30 Muzički blok
20:00 – Vesti
20:05 Muzički blok
21:00 Vesti
21:05 Muzički blok
22:00 Vesti
22:05 Muzički blok
23:00 Vesti
23:05 Muzički blok
00:00 Vesti
00:05 Muzički blok
01:00 Vesti
01:05 Muzički blok
02:00 Vesti
02:005 Muzički blok
03:00 Vesti
03:05 Muzički blok
04:00 Vesti
04:05 Muzički blok
05:00 Vesti
05:05 Muzički blok
06:00 Vesti
06:05 Muzički blok

6:30 Sputnjik vesti
7:00 Buđenje –Jutarnji RTV PA
7:05 Jutarnji dnevnik
7:30 Uključenje Hitna pomoć
7:35 Muzički blok
7:40 Uključenje TP – Taxi
7:45 Muzički blok
7:50 Servisne informacije
7:55 Marketing
8:00 Vesti
8:10 Muzički blok
8:20 Servisne informacije
8:25 Muzički blok
8:30 Dunav info
8:35 Muzički blok
8:40 servisne informacije
8:50 AMSS
9:00 Vesti
9:05 Muzički blok
9:10 Politički blok
9:20 Muzički blok
9:30 Opovo info
9:35 Muzički blok
9:45 AMSS
9:55 Marketing
10:00 vesti
10:05 Muzički blok
10:10 Vojvođanska događanja
10:35 Muzički blok
10:40 Kratke vesti
10:45 Muzički blok
10:50 Servisne informacije
10:55 Marketing
11:00 Vesti
11:10 Lokalne teme
11:20 Muzički blok
11:30 Kratke vesti
11:40 Sportski blok
11:50 Buđenje odjava
11:55 Marketing
12:00 Vesti
12:05 Muzički blok
12:55 Marketing
13:00 Vesti
13:00 Vesti
13:05 Muzički blok
13:30 sputnjik
14:00 Vesti
14:05 Muzički blok
14:55 Marketing
15:00 Vesti
15:05 Muzički blok
15:55 Marketing
16:00 Vesti
16:05 Muzički blok
16:55 Marketing
17:00 Vesti
17:05 Muzički blok
17:55 Marketing
18:00 Vesti
18:05 Muzički blok
19:00 Vesti
19:05 Boemska rapsodija- emisija na češkom jeziku
19:30 Muzički blok
19:35 Bugarske ruže – emisija na bugarskom jeziku
20:00 – Vesti
20:05 Muzički blok
21:00 Vesti
21:05 Muzički blok
22:00 Vesti
22:05 Muzički blok
23:00 Vesti
23:05 Muzički blok
00:00 Vesti
00:05 Muzički blok
01:00 Vesti
01:05 Muzički blok
02:00 Vesti
02:005 Muzički blok
03:00 Vesti
03:05 Muzički blok
04:00 Vesti
04:05 Muzički blok
05:00 Vesti
05:05 Muzički blok
06:00 Vesti
06:05 Muzički blok

6:30 Sputnjik vesti
7:00 Buđenje –Jutarnji program RTV PA
7:05 Jutarnji dnevnik
7:30 Uključenje Hitna pomoć
7:35 Muzički blok
7:40 Uključenje TP – Taxi
7:45 Muzički blok
7:50 Servisne informacije
7:55 Marketing
8:00 Vesti
8:10 Muzički blok
8:20 Servisne informacije
8:25 Muzički blok
8:30 Dunav info
8:35 Muzički blok
8:40 servisne informacije
8:50 AMSS
9:00 Vesti
9:05 Muzički blok
9:10 Politički blok
9:20 Muzički blok
9:30 Opovo info
9:35 Muzički blok
9:45 AMSS
9:55 Marketing
10:00 vesti
10:05 Muzički blok
10:10 Vojvođanska događanja
10:35 Muzički blok
10:40 Kratke vesti
10:45 Muzički blok
10:50 Servisne informacije
10:55 Marketing
11:00 Vesti
11:10 Lokalne teme
11:20 Muzički blok
11:30 Kratke vesti
11:40 Sportski blok
11:50 Buđenje odjava
11:55 Marketing
12:00 Vesti
12:05 Muzički blok
12:55 Marketing
13:00 Vesti
13:00 Vesti
13:05 Muzički blok
13:30 sputnjik
14:00 Vesti
14:05 Muzički blok
14:55 Marketing
15:00 Vesti
15:05 Muzički blok
15:55 Marketing
16:00 Vesti
16:05 Muzički blok
16:55 Marketing
17:00 Vesti
17:05 Muzički blok
17:55 Marketing
18:00 Vesti
18:05 Muzički blok
19:00 Vesti
19:05 Iz našiih krajeva – emisija na mađarskom jeziku
19:30 Muzički blok
19:35 Makedonski ubavini – emisija na makedonskom jeziku
20:00 – Vesti
20:05 Muzički blok
21:00 Vesti
21:05 Muzički blok
22:00 Vesti
22:05 Muzički blok
23:00 Vesti
23:05 Muzički blok
00:00 Vesti

00:05 Muzički blok
01:00 Vesti
01:05 Muzički blok
02:00 Vesti
02:005 Muzički blok
03:00 Vesti
03:05 Muzički blok
04:00 Vesti
04:05 Muzički blok
05:00 Vesti
05:05 Muzički blok
06:00 Vesti
06:05 Muzički blok
06.30 muzički blok
07:00 vesti
07.05 muzički blok
07:55 Marketing
08.00 vesti
08.05 muzički blok
08:55 Marketing
09.00 vesti
09.05 muzički blok
09:55 Marketing
10.00 vesti
10.05 muzički blok
10:55 Marketing
11.00 vesti
11.05 muzički blok
11:55 Marketing
12.00 vesti
12.05 muzički blok
12:55 Marketing
13.00 vesti
13.05. muzički blok
14.00 vesti
14.05. muzički blok
14:55 Marketing
15.00 vesti
15.05. muzički blok
15:55 Marketing
16.00 vesti
16.05. muzički blok
16:55 Marketing
17.00 vesti
17.05 muzički blok
17:55 Marketing
18.00 vesti
18.05 muzički blok
18:55 Marketing
19.00 vesti
19.05 muzički blok
19:55 Marketing
20.00 vesti
20.05. muzički blok
20:55 Marketing
21.00 vesti
21.05. muzički blok
21:55 Marketing
22.00 vesti
22.05. muzički blok
22:55 Marketing
23.00 vesti
23.05. muzički blok
23:55 Marketing
00:00 vesti

00:05 Muzički blok
01:00 Vesti
01:05 Muzički blok
02:00 Vesti
02:005 Muzički blok
03:00 Vesti
03:05 Muzički blok
04:00 Vesti
04:05 Muzički blok
05:00 Vesti
05:05 Muzički blok
06:00 Vesti
06:05 Muzički blok
06.30 muzički blok
07:00 vesti
07.05 muzički blok
07:55 Marketing
08.00 vesti
08.05 muzički blok
08:55 Marketing
09.00 vesti
09.05 muzički blok
09:55 Marketing
10.00 vesti
10.05 muzički blok
10:55 Marketing
11.00 vesti
11.05 muzički blok
11:55 Marketing
12.00 vesti
12.05 muzički blok
12:55 Marketing
13.00 vesti
13.05. muzički blok
14.00 vesti
14.05. muzički blok
14:55 Marketing
15.00 vesti
15.05. muzički blok
15:55 Marketing
16.00 vesti
16.05. muzički blok
16:55 Marketing
17.00 vesti
17.05 muzički blok
17:55 Marketing
18.00 vesti
18.05 muzički blok
18:55 Marketing
19.00 vesti
19.05 muzički blok
19:55 Marketing
20.00 vesti
20.05. muzički blok
20:55 Marketing
21.00 vesti
21.05. muzički blok
21:55 Marketing
22.00 vesti
22.05. muzički blok
22:55 Marketing
23.00 vesti
23.05. muzički blok
23:55 Marketing
00:00 vesti
00:05 Muzički blok
01:00 Vesti
01:05 Muzički blok
02:00 Vesti
02:005 Muzički blok
03:00 Vesti
03:05 Muzički blok
04:00 Vesti
04:05 Muzički blok
05:00 Vesti
05:05 Muzički blok
06:00 Vesti
06:05 Muzički blok

Ovaj sajt koristi kolačiće da bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Za detalje pogledajte uslove korišćenja. Prihvatam Više informacija