U žalbi se između ostalog, navodi da u pobijenom rešenju kojim je proglašena ta izborna lista, nije navedeno koliko je podneto pravno valjanih izjava birača koji podržavaju listu što je navedeno u poništenom rešenju, u kom je navedeno da postoji 370 izjava, što je nedovoljan broj jer je neophodno 600. 

Takođe je nesumnjivo utvrđeno da ova lista ne ispunjava zakonom propisan minimum od 40 odsto pripadnika manje zastupljenog pola od ukupnog broja predloženih kandidata, navodi se u odluci suda.

Sud u obrazloženju navodi i da predloženi kandidati sa ove izborne liste Milica Pijanović i Ana Grubin, ne mogu biti odbornici u Skupštini opštine Vračar, odnosno ne mogu vršiti izborno pravo na teritoriji te opštine, jer su promenile prebivalište nakon 2. jula 2023. godine, odnosno na taj dan nisu imale prebivalište na teritoriji Vračara, pa samim tim u skladu sa  izmenama i  dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, ne mogu biti upisane u deo biračkog spiska koji se vodi za navedenu opštinu, a što je preduslov za vršenje izbornog prava na toj opštini.