26. maja 2024.
Radio televizija Pančevo
Društvo Politika Srbija Vesti Vršac

Sednica Skupštine Grada Vršca: usvojila odluku o Srednjoročnom Planu Grada Vršca

Odluka o usvajanju Srednjoročnog Plana Grada Vršca, period 2023 – 2025. godine je još jedna tačka koja je izglasana na, 33. po redu, sednici Skupštine Grada Vršca.
Osnovni ciljevi iz Plana razvoja Grada Vršca su:

 • Stvaranje povoljnog ambijenta za dalje unapređenje privrede, poljoprivrede, preduzetništva i turizma.
 • Sistemski rad na razvoju infrastrukture, komunalnih sistema i elemenata zaštite životne sredine.
 • Unapređenje kvaliteta života građana kroz poboljšanje sistema i usluga društvenih delatnosti.
  U okviru prvog Opšteg cilja, predviđeno je ostvarenje sledećih posebnih ciljeva i mera projekata:
 • Povećanje kapaciteta i konkurentskog potencijala privrede Grada Vršca, gde su planirane mere kao što su nastavak razvoja Severne industrijske zone Vršac, privlačenje novih investicija i briga o postojećim investitorima i uključenje malih i srednjih preduzeća u lance dobavljača i ciljani podsticaji prema sektorimamalih i srednjih preduzeća,koji imaju potencijal brzog razvoja.
 • Obezbeđenje adekvatnosti ljudskih i kadrovskih resursa za potrebe razvoja Grada Vršca sa merama koje podrazumevaju jačanje saradnje između privrede i obrazovnih institucija uz podršku Grada, podrška samozapošljavanju, početnicima i različitim vrstama preduzetništva, programi prekvalifikacija i realizacija programa na unapređenju kadrovskog kapaciteta stručnih službi lokalne samouprave.
 • Dalji razvoj poljoprivrede i održavanja prateće poljoprivredne infrastrukture i sistema, sa merama koje se odnose na nastavak komasacije poljoprivrednog zemljišta, nastavak održavanja kanala i atarskih puteva, kao i izgradnja nove poljoprivredne infrastrukture, povećanje površine pod ratarskim, povrtarskim, voćarskim, vinogradarskim zasadima i aktiviranje potencijala obnovljivih izvora energije za poljoprivredne potrebe, podsticaji projektima unapređenja poljoprivredne proizvodnje, izgradnje skladišnih i proizvodnih kapaciteta i povećanje potencijala za plasman lokalnih poljoprivrednih proizvoda kroz savremenu edukaciju i pristup tržištima.
 • Stvaranje uslova za dalji dinamični razvoj turizma i ugostiteljstva, gde su planirane mere promotivne aktivnosti u cilju privlačenja investicija u nove smeštajne kapacitete, revitalizacija vinskog puta, unapređenje održavanja turističkih prostora, turistička signalizacija, mobilijari, kreiranje turističkog brenda i zaokruženje regionalne ponude.
  Ono što predstavlja novinu, jeste da nakon isteka svake godine, Srednjoročnom planu se dodaje jedna godina, tako da uvek postoji aktuelan trogodišnji plan. Svi zadaci i ciljevi iz predhodne godine mogu se preneti, tako što se izvršavaju dopune i korekcije Plana, u odnosu na iskazane potrebe u razvoju Grada Vršca.
  Srednjoročni plan je zakonska obaveza i deo novog planskog sistema, a usvojen je za period od 2023. godine, jer se oslanja na baznu 2022. godinu i neće izgubiti na ažurnosti, jer podaci uneti 2023. godine, usklađeni su sa realno realizovanim aktivnostima.
  Srednjoročni plan sadrži sve neophodne elemente propisane Zakonom o planiranju, prošao je sve predviđene procedure izrade i usvajanja, od formiranja i angažovanja Koordinacionog tima za izradu plana, formiranja radnih grupa, do upoznavanja javnosti i dostupnosti Nacrta dokumenta na portalu Grada Vršca.

Related posts

Od 25. aprila do 1. maja pojačana kontrola prekoračenja brzine vozila

MUP: Dve osobe uhapšene zbog ubistva male Danke Ilić

Tokom praznika na teritoriji grada Pančeva  evidentirano 1405 saobraćajnih prekršaja

Ostavite komentar

Ovaj sajt koristi kolačiće da bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Za detalje pogledajte uslove korišćenja. Prihvatam Više informacija