23. januara 2021.
Radio televizija Pančevo
Južni Banat Najvažnije Srbija Vesti

Raspisan konkurs za prijem učenika u Vojnu gimnaziju

MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE RASPISUJE KONKURS za prijem učenika drugih gimnazija u drugi i treći razred Vojne gimnazije.

U školskoj 2019/20. godini izvršiće se prijem kandidata oba pola iz drugih gimnazija (u daljem tekstu: kandidati) u drugi razred Vojne gimnazije (20 kandidata) i u treći razred Vojne gimnazije (10 kandidata).
USLOVI KONKURSAKandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa.

OPŠTI USLOVI:- da su državljani Republike Srbije;- da su zdravstveno sposobni za školovanje, što utvrđuje nadležna vojnolekarska komisija;- da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od 6 (šest) meseci, ili kaznom maloletničkog zatvora, odnosno da im nije izricana zavodska mera.

POSEBNI USLOVI:- da u svim razredima školovanja iz vladanja imaju najmanje ocenu 4 (vrlo dobar);- da su tokom školovanja u osnovnoj školi postigli najmanje vrlo dobar prosečan opšti uspeh i- da iz matematike tokom školovanja imaju najmanje ocenu 4 (vrlo dobar).Za upis u drugi razred:- da su rođeni 2003. godine ili kasnije ida su završili prvo polugodište I razreda, odnosno I razred gimnazije, i pri tome postigli najmanje vrlo dobar prosečan opšti uspeh školovanja.Za upis u treći razred:- da su rođeni 2002. godine ili kasnije i- da su završili I razred gimnazije i prvo polugodište II razreda, odnosno II razred gimnazije, i pri tome postigli najmanje vrlodobar prosečan opšti uspeh školovanja.

Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem podležu proveri fizičke sposobnosti, proveri znanja iz matematike i srpskog jezika, psihološkoj, medicinsko-zdravstvenoj proceni i bezbednosnoj proveri.

Školovanje u Vojnoj gimnaziji traje tri odnosno dve godine – za učenike koji su završili prvi odnosno drugi razred. Učenici se školuju po planu i programu gimnazije opšteg smera.Nakon završenog školovanja u Vojnoj gimnaziji učenici su u obavezi da nastave školovanje u Vojnoj akademiji.Za vreme školovanja učenici Vojne gimnazije imaju status vojnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.

Za vreme školovanja učenicima su obezbeđeni smeštaj i ishrana u Internatu Vojne gimnazije, udžbenici i školski pribor, odeća i obuća, zdravstvena zaštita i novčana primanja u skladu sa propisom kojim su uređeni uslovi, način ostvarivanja i visina novčanih primanja u Ministarstvu odbrane Republike Srbije.Troškove školovanja snosi Ministarstvo odbrane Republike Srbije, na osnovu ugovora kojim se regulišu međusobna prava i obaveze. U slučaju prekida školovanja zbog neispunjenja obaveza definisanih ugovorom, lice na školovanju i njegov zakonski zastupnik u obavezi su da nadoknade troškove školovanja.

NAČIN KONKURISANJA I POSTUPAK SPROVOĐENJA KONKURSA

Kandidati podnose prijavu Vojnoj gimnaziji u Beogradu, ul. Humska br. 22, radnim danima u vremenu od 09:00 do 14:00 časova ili poštom preporučeno uz obavezu da se popune i dostave sva potrebna dokumenta.Prijava i prilozi (upitnik za bezbednosnu proveru i potvrde o zdravstvenom stanju) mogu se preuzeti sa sajta Vojne gimnazije ili lično u Vojnoj gimnaziji. Kandidati se u vezi popunjavanja i pregleda dokumentacije pre predaje Vojnoj gimnaziji, mogu obratiti za pomoć nadležnim centrima Ministarstva odbrane.

Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.Kandidat uz prijavu prilaže:- overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije;- overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;- potvrdu nadležnog organa da se protiv njega ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nije osuđivan za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora, odnosno da im nije izricana zavodska mera;

– overene fotokopije svedočanstava V, VI, VII i VIII razreda osnovne škole;- overene fotokopije svedočanstva I razreda srednje škole za kandidate koji su završili prvi razred, a za učenike I razreda uverenje – potvrdu gimnazije o ocenama na kraju prvog polugodišta I razreda (za upis u drugi razred)- overene fotokopije svedočanstva I i II razreda gimnazije za kandidate koji su završili prvi i drugi razred gimnazije, a za učenike II razreda overene fotokopije svedočanstva I razreda gimnazije i uverenje-potvrdu gimnazije o ocenama na kraju prvog polugodišta II razreda (za upis u treći razred).

 

Fotokopije dokumenata, traženih po konkursu, kandidati overavaju u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.Kandidati dolaze na sve predviđene provere u okviru selekcije u pratnji roditelja ili staratelja i tom prilikom su dužni da ponesu đačku knjižicu sa overenom fotografijom ili ličnu kartu. Sve putne troškove prevoza od mesta stanovanja do mesta selekcije, odnosno provera snose kandidati koji konkurišu za upis u Vojnu gimnaziju.

Related posts

Koalicija Za Kraljevinu Srbiju: Zabraniti uvođenje 5G mreže

Zorana Stekovic

Program obeležavanja Dana opštine Kovin

Nikoleta Dragaš

Grenel: Vučić je težak pregovarač, bori se za srpski narod

Katarina Popović

Ostavite komentar

Ovaj sajt koristi kolačiće da bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Za detalje pogledajte uslove korišćenja. Prihvatam Više informacija