12. juna 2021.
Radio televizija Pančevo
Južni Banat Kovin

Održana 24. sednica Opštinskog veća

Na početku 24. sednice aktuelnog saziva, održane u utorak, 18. septembra, predsednica opštine Sanja Petrović konstatovala je da je prisutno svih 11 većnika, a potom je usvojen zapisnik sa prethodnog zasedanja od 27. avgusta.

Članovi Veća bili su jednoglasni pri utvrđivanju predloga akata koji se upućuju SO Kovin na razmatranje i usvajanje: Odluke o dopuni Odluke o dodeljivanju isključivog prava JP “Kovinski komunalac” Kovin, čiji je osnivač opština Kovin, za obavljanje delatnosti na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje; Odluke o izmeni odluke o utvrđivanju naziva ulica, trgova i zaselaka na teritoriji opštine Kovin; Izveštaja o radu prosvetnog inspektora za školsku 2017/2018. godinu.
U okviru svoje konačne nadležnosti, Opštinsko veće takođe je bilo jednoglasno, pa su najpre doneta akta u vezi sa konkursom za izbor načelnika Opštinske uprave Kovin (na isteku je tekući petogodišnji mandat, prim. aut). Rešenjem je obrazovana Konkursna komisija za izbor načelnika Opštinske uprave, u sastavu Olivera Tanasijević, dipl. pravnik, Mara Žepša, dipl. ekonomista, Nada Vukosavljević, dipl. pravnik – službenik za ljudske resurse. Doneti su potom Odluka o raspisivanju Javnog konkursa i tekst konkursa za popunjavanje položaja načelnika OU Kovin.
Veće je na 24. sednici donelo odluke o izmeni Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Kovin za parcele 10450/14 i 10450/15 K.O. Kovin; za parcele 10450/102 i 9730/26 K.O. Kovin, kao i za parcelu 1023/1 K.O. Pločica.
Doneta je Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Kovin koje je po kulturi poljoprivredno zemljište; rešenje o obrazovanju Komisije koja će sprovesti proceduru i prihvaćen je tekst javnog oglasa o tome.
Opštinsko veće donelo je Zaključak o produžetku važenja Kolektivnog ugovora za JP “Kovin-gas” Kovin. Prihvaćen je zapisnik budžetskog inspektora o izvršenom vanrednom inspekcijskom pregledu zakonitosti poslovanja u MZ Skorenovac
Jednoglasno je prihvaćen Ugovor o uređivanju međusobnih prava i obaveza povodom ustupanja na upravljanje izgrađene obilaznice oko Bavaništa državnog puta I B reda broj 22. Ovim ugovorom Opština Kovin praktično ustupa na upravljanje obilaznicu „Putevima Srbije“, što dalje obavezuje ovo JP, koje jeste „upravljač državnim putevima“, da obezbedi „trajno, neprekidno i kvalitetno održavanje javnog puta“ – misli se na Obilaznicu, kao i da istu „uključi u mrežu državnih puteva“. Sa druge strane, a po konačnom utvrđivanju pravnog statusa, deo trase ovog državnog puta koji prolazi kroz naseljeno mesto Bavanište predaje se na brigu opštini Kovin i upisuje kao javna svojina Opštine.
Utvrđena je Lista korisnika za subvencionisanje investicije osiguranja u poljoprivrednoj proizvodnji u 2018. godini i prihvaćen tekst pojedinačnog ugovora o dodeli podsticajnih sredstava za subvencionisanje investicije osiguranja u poljoprivrednoj proizvodnji u 2018. godini.
Rešenjem je data saglasnost SSŠ „Vasa Pelagić“ Kovin za verifikaciju novog obrazovnog profila – trgovac (u trogodišnjem trajanju). Prva generacija budućih trgovaca bila bi upisana u narednoj, školskoj 2019/20. godini.
Na 24. zasedanju Veće je donelo i Odluku o raspisivanju javnog oglasa za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih montažnih objekata i kioska na površinama javne namene na teritoriji opštine Kovin, kao i tekst ovog Javnog oglasa. Rok za prijavu je 15 dana, a počeće da teče od dana objavljivanja na oglasnoj tabli sajta Opštine, na www.kovin.org.rs

Related posts

Ko u Vršcu ima uporište među građanima, a ko ne postoji

Mica Milakov

Red vožnje autobusa ATP-a

Katarina Popović

U saobraćajnoj nezgodi na Jabučkom putu, jedno lice povređeno

Bojana Kecic

Ostavite komentar

Ovaj sajt koristi kolačiće da bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Za detalje pogledajte uslove korišćenja. Prihvatam Više informacija