17. januara 2022.
Radio televizija Pančevo
Južni Banat Kovin

Održana 24. sednica Opštinskog veća

Na početku 24. sednice aktuelnog saziva, održane u utorak, 18. septembra, predsednica opštine Sanja Petrović konstatovala je da je prisutno svih 11 većnika, a potom je usvojen zapisnik sa prethodnog zasedanja od 27. avgusta.

Članovi Veća bili su jednoglasni pri utvrđivanju predloga akata koji se upućuju SO Kovin na razmatranje i usvajanje: Odluke o dopuni Odluke o dodeljivanju isključivog prava JP “Kovinski komunalac” Kovin, čiji je osnivač opština Kovin, za obavljanje delatnosti na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje; Odluke o izmeni odluke o utvrđivanju naziva ulica, trgova i zaselaka na teritoriji opštine Kovin; Izveštaja o radu prosvetnog inspektora za školsku 2017/2018. godinu.
U okviru svoje konačne nadležnosti, Opštinsko veće takođe je bilo jednoglasno, pa su najpre doneta akta u vezi sa konkursom za izbor načelnika Opštinske uprave Kovin (na isteku je tekući petogodišnji mandat, prim. aut). Rešenjem je obrazovana Konkursna komisija za izbor načelnika Opštinske uprave, u sastavu Olivera Tanasijević, dipl. pravnik, Mara Žepša, dipl. ekonomista, Nada Vukosavljević, dipl. pravnik – službenik za ljudske resurse. Doneti su potom Odluka o raspisivanju Javnog konkursa i tekst konkursa za popunjavanje položaja načelnika OU Kovin.
Veće je na 24. sednici donelo odluke o izmeni Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Kovin za parcele 10450/14 i 10450/15 K.O. Kovin; za parcele 10450/102 i 9730/26 K.O. Kovin, kao i za parcelu 1023/1 K.O. Pločica.
Doneta je Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Kovin koje je po kulturi poljoprivredno zemljište; rešenje o obrazovanju Komisije koja će sprovesti proceduru i prihvaćen je tekst javnog oglasa o tome.
Opštinsko veće donelo je Zaključak o produžetku važenja Kolektivnog ugovora za JP “Kovin-gas” Kovin. Prihvaćen je zapisnik budžetskog inspektora o izvršenom vanrednom inspekcijskom pregledu zakonitosti poslovanja u MZ Skorenovac
Jednoglasno je prihvaćen Ugovor o uređivanju međusobnih prava i obaveza povodom ustupanja na upravljanje izgrađene obilaznice oko Bavaništa državnog puta I B reda broj 22. Ovim ugovorom Opština Kovin praktično ustupa na upravljanje obilaznicu „Putevima Srbije“, što dalje obavezuje ovo JP, koje jeste „upravljač državnim putevima“, da obezbedi „trajno, neprekidno i kvalitetno održavanje javnog puta“ – misli se na Obilaznicu, kao i da istu „uključi u mrežu državnih puteva“. Sa druge strane, a po konačnom utvrđivanju pravnog statusa, deo trase ovog državnog puta koji prolazi kroz naseljeno mesto Bavanište predaje se na brigu opštini Kovin i upisuje kao javna svojina Opštine.
Utvrđena je Lista korisnika za subvencionisanje investicije osiguranja u poljoprivrednoj proizvodnji u 2018. godini i prihvaćen tekst pojedinačnog ugovora o dodeli podsticajnih sredstava za subvencionisanje investicije osiguranja u poljoprivrednoj proizvodnji u 2018. godini.
Rešenjem je data saglasnost SSŠ „Vasa Pelagić“ Kovin za verifikaciju novog obrazovnog profila – trgovac (u trogodišnjem trajanju). Prva generacija budućih trgovaca bila bi upisana u narednoj, školskoj 2019/20. godini.
Na 24. zasedanju Veće je donelo i Odluku o raspisivanju javnog oglasa za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih montažnih objekata i kioska na površinama javne namene na teritoriji opštine Kovin, kao i tekst ovog Javnog oglasa. Rok za prijavu je 15 dana, a počeće da teče od dana objavljivanja na oglasnoj tabli sajta Opštine, na www.kovin.org.rs

Related posts

Počele pripreme za asfaltiranje Bihaćke ulice u Vršcu

Nikola Toadjer

Branislav Kulik je novi predsednik Matice Slovačke u Srbiji

Ivana Bogdanovski

Pantransport od oktobra uvodi nove polaske na liniji Pančevo-Opovo

Nikola Toadjer

Ostavite komentar

Ovaj sajt koristi kolačiće da bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Za detalje pogledajte uslove korišćenja. Prihvatam Više informacija