12. aprila 2021.
Radio televizija Pančevo
Južni Banat Opovo

Održana 20. sednica Opštine Opovo

Nakon letnje pauze održana je 20. sednica Skupštine opštine Opovo na kojoj su odbornici razmatrali 16 tačaka dnevnog reda, a sve tačke su usvojene.

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu za period januar – jun podneo je rukovodilac Odeljenja za privredu i finansije Slavko Mančev, a izveštaj se sastojao od nekoliko delova: ostvareni prihodi u periodu januar – jun 2018. godine (175.625.623 dinara); Izvršeni rashodi i izdaci u periodu januar – jun 2018. godine (130.913.542 dinara); Poseban raspored prihoda za period januar – jun 2018. godine; Izveštaj o programskom delu budžeta; Izveštaj o zaduženju na domećem i stranom tržištu novca i kapitala i izvršenim otplatama dugova; Obrazloženje odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja; Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve za period januar – jun 2018. godine; Izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne godine u periodu od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine.

Odluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja na korišćenje bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini podrazumeva određivanje Komisije za izradu godišnjeg programa, zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, koju obrazuje Skupština opštine, kao nadležna za donošenje odluke o raspisivanju Javnog poziva za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Opovo.

U Odluci o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave u Opštini Opovo za 2017. godinu menja se član 3. ali maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme ostaje isti – 85 (Opštinska uprava, PU „Bambi“, ONB Opovo, Centar za socijalni rad, Mesne zajednice, JP „Mladost“, Dom zdravlja, Crveni krst).

U Odluci o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanju odluke o promenama osnivačkog akta Javnog preduzeća „Mladost“ Opovo posle reči „93.03 – Pogrebne i srodne delatnosti“ dodaje se tekst koji glasi: „02.10. Gajenje šuma i ostale šumske delatnosti, 02.20 Seča drveća“.

Odbornici su usvojili Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, Pravilnik o uslovima i načinu regresiranja dela troškova prevoza studenata i učenika srednjih škola, Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na „pakete za bebe“, Pravilnik o uslovima i načinu finansiranja boravka dece u predškolskoj ustanovi i Pravilnik o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale ujedom pasa i mačaka lutalica. O ovim temama i pravilnicima objavićemo posebne priloge tokom narednih dana.

Što se tiče kadrovske politike, donete su sledeće izmene. Anita Milanov je podnela ostavku na funkciju člana Nadzornog odbora JP „Mladost“ Opovo, a na njeno mesto je imenovan diplomirani ekonomista iz Opova Saša Jovanov. Takođe, Ivana Divljački je podnela ostavku na funkciju člana Upravnog odbora Doma zdravlja Opovo, na koju je imenovana od strane osnivača.

U odborničkim pitanjima, odbornica Olivera Milankov je pokrenula pitanje održavanja i sanacije zgrade u ulici Oslobođenja br. 4 u Sefkerinu, koja je nedavno oštećena zbog požara. Ona je istakla da je Opština vlasnik 30% zgrade (pošta i dom penzionera u prizemlju) i smatra da bi lokalna samouprava trebalo da sprovede sanaciju, Takođe, odbornica Milankov postavlja pitanje pravno – imovinskog statusa pojedinih stanara i nelegalnog priključenja na elektromrežu.

Related posts

Grad i ATP obezbedili polaske autobusa za medicinske radnike

Zorana Stekovic

Havarija na vodovodnoj mreži

Aleksandra Miloševska

Igrom i pesmom kroz Crepaju

Nikoleta Dragaš

Ostavite komentar

Ovaj sajt koristi kolačiće da bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Za detalje pogledajte uslove korišćenja. Prihvatam Više informacija