23. oktobra 2021.
Radio televizija Pančevo
Južni Banat Kovin

Održana 23. sednica Opštinskog veća

Na početku zasedanja, predsednica Sanja Petrović konstatovala je da je prisutno devet članova Veća, a potom je usvojen zapisnik sa 22. sednice, održane 3. avgusta.

U nastavku, većnici su jednoglasno utvrdili predloge nekoliko odluka, izveštaja i rešenja čiju će sadržinu analizirati i konačnu reč o njima dati odbornici SO Kovin: Izveštaja o izvršenju budžetskih sredstava budžeta opštine Kovin u periodu januar – jun 2018. godine; Odluke o pristupanju izradi Statuta opštine Kovin; Odluke o mreži javnih osnovnih škola sa sedištima na teritoriji opštine Kovin; rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama odluke o usklađivanju osnivačkog akta javnog preduzeća za komunalno-stambenu delatnost sa Zakonom o javnim preduzećima; Odluke o izmeni odluke o usklađivanju osnivačkog akta javnog preduzeća za komunalno – stambenu delatnost sa Zakonom o javnim preduzećima; Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za blok 66 u Kovinu; Odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Kovin; rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama statuta „Ustanove za sport“ Kovin; Odluke o pokretanju postupka davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Kovin i rešenja o obrazovanju Komisije za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Kovin; Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnog preduzeća čiji je osnivač opšina Kovin i Javnog konkursa za imenovanje direktora javnog preduzeća za komunalno – stambenu delatnost „Kovinski komunalac“ Kovin; rešenja o imenovanju direktora Javnog preduzeća za poslove distribucije gasa „Kovin gas“ Kovin.

Veće je usvojilo informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JP „Kovin gas“ Kovin i JP „Kovinski komunalac“ Kovin za prvih šest meseci 2018. godine.

Doneta je Odluka o pokretanju postupka za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Kovin parcele 4043/4 KO Kovin, prikupljanjem pismenih ponuda, kao i rešenje o formiranju komisije za sprovođenje tog postupka. Pomenuta parcela nalazi se u građevinskom reonu naseljenog mesta Kovin, namenjenom za porodično stanovanje.

Većnici su jednoglasno doneli i Odluku o davanju na korišćenje osnovnog sredstva – putničkog vozila “OPEL VECTRA ELE – Z19DTH”, odgovarajući tako na zahtev Biblioteke „Vuk Karadžić“ Kovin. Naime, iz ove ustanove obratili su se molbom da im se ustupi na korišćenje službeni automobil, kako bi poboljšali uslove rada na matičnom području, s obzirom da osim sedišta u Kovinu, u selima postoji sedam ogranaka ustanove. Na ovaj način, lakše će se realizovati snabdevanje knjigama, stručni nadzor, ali i održavanje svih prostora koje „pokriva“ Biblioteka. Detalji davanja na korišćenje biće regulisani posebnim ugovorom.

Na 23. sednici doneto je Rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju komisije za utvrđivanje osnovanosti zahteva i visine naknade štete nastale usled ujeda napuštenih životinja. Menja se jedan član Komisije – administrativni izvršilac iz Opštinske uprave. Umesto Suzane Juhas, član Komisije biće Branislava Stanković.

Related posts

Izmene na linijama 2,3 kao i prema Kačarevu, Glogonju, Opovu

Zorana Stekovic

Zapaljen kontejner u blizini tamiškog keja

Vanja Vićentić

Čestitka predsednika opštine Kovačica Milana Garaševića

Jasmina Petkovic

Ostavite komentar

Ovaj sajt koristi kolačiće da bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Za detalje pogledajte uslove korišćenja. Prihvatam Više informacija