Inspekcije

Turistička inspekcija - republička

Adresa: Trg kralja Petra I br. 2-4, 26000 Pančevo

Tel: 013/354-552

Radno vreme: 08:30-16:30 h

 

Inspekcija zaštite životne sredine - republička

Adresa: Trg kralja Petra I br. 2-4, 26000 Pančevo

Tel: 013/2580-228

Radno vreme: 08:30-16:30 h

 

Inspekcija zaštite životne sredine - pokrajinska

Adresa: Trg kralja Petra I br. 2-4, 26000 Pančevo

Tel: 013/308-830, lok. 703

Radno vreme: 08:30-16:30 h

   

Vodoprivredna inspekcija - republička

Adresa: Trg kralja Petra I br. 2-4, 26000 Pančevo

Te: 013/308-830, lok. 703

Radno vreme: 08:30-16:30 h

 

Saobraćajna inspekcija - gradska

Adresa: Trg kralja Petra I br. 2-4, 26000 Pančevo

Tel: 013/308-830, lok. 703

Radno vreme: 08:00-16:30 h