Gradska uprava i Skupština grada Pančeva

Skupština grada Pančeva

sekretar Skupštine grada

Adresa: Trg kralja Petra br. 2-4, 26000 Pančevo

Tel: 013/308-033, lok. 823

Radno vreme: 07:45-15:45 h

 

Matična služba Pančevo

Adresa: Trg kralja Petra I br. 2-4, 26000 Pančevo

Tel: 013/308-817, 013/308-920

Radno vreme: 07:30–15:30 h

 

Matična služba Starčevo

Adresa: Trg neolita br. 1, 26232 Starčevo

Tel: 013/631-001

Fax: 013/631-144

Radno vreme: 07:30–15:30 h

   

Matična služba Jabuka

Adresa: Trg Borisa Kidriča br. 1, 26201 Jabuka

Tel: 013/624-046

Fax: 013/624-046

Radno vreme: 07:30–15:30 h

 

Matična služba Kačarevo

Adresa: Ulica maršala Tita 37, 26212 Kačarevo

Telefon: 013/601-263

Fax: 013/603-313

Radno vreme: 07:30–15:30 h