Zakon o obrazovanju isti za svu decu

PANČEVO, 17. septembar 2010. (TV Pančevo) - Augusta 2009. godine usvojen je novi zakon o obrazovanju. Prema njegovim odredbama sve redovne škole od ove školske godine bile su u obavezi da upisuju i decu sa smetnjama u razvoju. Škola koja je i pre novog zakona bila dobar primer inkluzivne sredine je osnovna škola „Bratstvo i jedinstvo“.

Novi Zakon o obrazovanju obavezao je Osnovne škole da već od ove školske godine u prvi razred upisuju i decu sa teškoćama u razvoju. Po rečima ćlana tima za inkluziju u OŠ „Bratstvo i jedinstvo“, dete ide u školu koju bi pohađalo da nema smetnje u razvoju, a program i metode rada su prilagođene njegovim potrebama.

Učitelj je osposobljen da izađe u susret i u proces učenja uključi svu decu sa različitim individualnim potrebama, a okruženje je manje restriktivno i bolje prilagođeno potrebama sve dece. Ovaj model je dugoročno održiv i najjeftiniji, mogućnosti sve dece u svim aktivnostima škole su maksimalno ujednačene. U okviru ovog modela prava sve dece na obrazovanje su prepoznata i u mogućnosti su da se realizuju.

- Od ove godine, ovim novim zakonom. što se sastava dece tiče ništa se nije promenilo. Mi imamo sastav dece koji smo imali i ranije, ali se trudimo da na što sistematičniji način pružimo podršku svoj deci koja dođu u školu. Ono što mi očekujemo od tog zakona je da dobijemo organizovaniju podršku u smislu mreže stručnih ljudi i organizacija koje rade sa decom sa smetnjama u razvoju, da na taj način budemo efikasniji. Raznolika su iskustva, svaki primer je priča za sebe, nekad ide teže nekad ide lakše. Treba raditi i sa roditeljima, mislim da je humaniji pristup ako se deca sa smetnjama u razvoju ne izoluju, već da se socijalizuju, rekla je Danica Vuličević, član tima za inkluziju.

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i ranije je propisivao da sva deca sa blažim smetnjama sluha i vida, lakšim oblicima teškoća u intelektualnom razvoju, svim oblicima logopatija, zatim deca sa bilo kojim oblikom invaliditeta i sa emocionalnim teškoćama trebalo bi da se uključe u redovno školovanje kroz inkluzivnu nastavu. Ali nažalost, u većini slučajeva zakon je bio samo mrtvo slovo na papiru, pa su roditelji upisivali decu u redovne škole samo ako su imali sreće ili nailazili na razumevanje direktora škola i vrtića.

- Od prošle godine mi smo želeli da pružimo što kvalitetniju individualnu podršku takvoj deci pa smo i napisali projekat „Škola kao sigurna luka“. Organizovali smo niz aktivnosti koje su posvećene senzibilizaciji roditelja, učenika i nastavnika koji su potrebni takvoj deci. Te aktivnosti su posvećene i osnaživanju i stručnom usavršavanju nastavnog kadra. Isplanirali smo niz seminara koji se odnose na individualizaciju nastave i na pisanju individualnih obrazovnih planova. Kaže Marijana Ovuka, pedagog.

Seminari kakav je nedavno organizovan u Osnovnoj školi „Bratstvo jedinstvo“, bio je odlična prilika da nastavnici nauče kako da prevazilaze probleme koji mogu da se jave u obrazovanju dece sa smetnjama u razvoju, kao i u njihovom kontaktu sa vršnjacima.