Uvođenje u vojnu evidenciju starijuh od 18 godina

PANČEVO, 16. januar 2012. (TV Pančevo) – Ministarstva odbrane Regionalnog centra u Novom Sadu obaveštava sve građane muškog pola sa teritorije grada Pančeva, rođenih 1994. godine i starije, koja iz bilo kog razloga nisu uvedena u vojnu evidenciju a navršile su 18 godina, da se jave u Centar ministarstva odbrane Pančevo, u ulici Miloša Obrenovića 1, četvrti sprat, soba broj 1, radi uvođenja u vojnu evidenciju.

Evidentiranje će se vršiti svakog radnog dana od 9 do 14 časova od 1. februara do 15. marta 2012. godine. Regruti, koji se uvode u evidenciju, moraju da prilože ličnu kartu ili izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i fotografiju formata 3x3,5 cm. Oni koji borave u inostranstvu dužni su da se jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije , navodi se u saopštenju.