Koliko još do penzije?

PANČEVO, 4. januar 2011. (TV Pančevo) – Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju počeo je da se primenjuje. Najvažnije izmene zakona odnose se na sticanje prava na starosnu penziju. I za žene i za muškarce postepeno se povećava starosna granica počev od 2013. pa do 2023. godine, sa sadašnjih 53 na 58 godina života. Pored toga, za žene će se postepeno povećavati i zahtevani radni staž za tri godine, i to za četiri meseca godišnje, od 2013. do 2019. godine, odnosno sa 35 na 38 godina staža.

Pravo na penziju osiguranik stiče ako u 2011. navrši 40 godina staža i 53 godine i 4 meseca kada je u pitanju muškarac, odnosno 35 godina staža i 53 godine života ako je u pitanju žena, kazala je za Televiziju Pančevo, Saša Drčelić direktorka filijale Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Pančevu. U penziju mogu da odu i oni koji imaju 65 godina života i najmanje 15 godina staža, ako su u pitanju muškarci, dok je za žene uslov 60 godina života i 15 godina staža.

– Zakonodavac nije rekao da od danas važi 40 godina staža i 58 godina života, nego je postepeno došlo do povećnja starosne granice. S tim što će se ona do 2019. podizati za po četiri meseca, a posle do 2023. po šest meseci godišnje. Naredne dve godine, žene i dalje mogu da idu u penziju sa 35 godina staža i 53 godine života objasnila je za TV Pančevo Saša Drčelić direktorka filijale Fonda PIO Pančevo.

Starosna granica za odlazak žena u penziju 2011. i 2012. godine ostaće na istom nivou odnosno 53 godine života i 35 godina staža, da bi se od 2013. ta granica povećavala za četiri meseca godišnje sve do 2019. godine. Za muškarce povećanje od 4 meseca važi već od ove godine.

– Od 2013. dolazi do postepenog podizanja uslova za punu starosnu penziju, tako da 2013. žena mora da ima 53 godine i 4 meseca života i 35 godina i 4 meseca staža dodaje Drčelić.

Prema starom zakonu se, prilikom obračunavanja penzije, ženama staž uvećavao za 15 odsto, a ova se „nagrada“ smatrala simboličnom uslugom koja je ženama nadoknađivala opterećenost brojnim domaćinskim poslovima uz redovno radno vreme.

– Kako se od 2013. podiže uslov za punu starosnu penziju za žene, taj odnos više neće biti 15, nego će se svake godine smanjivati za po jedan procenat. I tako 2021. godine, kada žena bude imala 38 godina staža pošto se postepeno dodaje, taj dodatak na staž njoj će biti samo 6 godina da bi se poravnalo to da bi imala istu penziju kao i muškarac na istom radnom mestu objašnjava Drčelić.

Do 2023. godine, muškarcima se kao uslov za odlazak u penziju pomera samo starosna granica, dok godine staža ostaju nepromenjene. Od 2023. godine u penziju će muškarci moći da idu sa 58 godina života i 40 godina radnog staža. Kod žena se od 2013. osim godina, pomera i vreme provedeno na radu, tako da će 2023. žene ići u penziju sa 58 godina i 38 godina radnog staža.