Vazduh u Pančevu treće kategorije

 

PANČEVO, 4. februar 2018. (TV Pančevo) – Kvalitet vazduha u Pančevu spada u III kategoriju. Najveći zagađivač vazduha u Pančevu su PM 10 čestice, zbog toga što još uvek ima veliki broj individualnih ložišta koje koriste čvrsto gorivo. Kako bi se situacija popravila, i ove godine u budžetu grada odvojena su sredstva za pomoć građanika koji žele da se priključe na distruibutivnu gasnu mrežu.

Plan kvaliteta vazduha bavi se analizom problema, ali sadrži i predlog mera koj treba sprovesti kako bi se stanje popravilo. Kvalitet vazduha u Pančevu, mnogo je boljeg kvaliteta nego prethodnih godina, ali još uvek postoji problem povećanih vrednosti PM10 čestica u zimskom periodu. Povišene vrednosti ovih čestica su posledica velikog broja individualnih ložišta kojima se zagrevaju kuće.

Najveći emiteri čestica su dimnjaci provatnih kuža i ložišta, a koji koriste čvrsto gorivo. taj problem se javlja u zimskom periodu kada je grejna sezona. Ali imamo emitere koji su prisutni cele godine, ali su znatno manji, ako ih poredimo sa prvbo pomenuitima. To su industrija i saobraćaj. rekla je Katarina Banjai članica Gradskog veća

Plan kvaliteta vazduha, koji su usvojili odbornici Skupštine grada, važi do 2020. godine. Kao jedna od mera u Planu, koje treba da doprinese smanjenju emitovanja PM 10 čestica u vazduh je i novčana pomoć, koju daje grad građanima koji žele da se priključe na gasnu distributivnu mrežu. Ovakva aktivnost se sprovodi od 2016. godine. Tokom 2017. godine, 40 domaćinstava dobilo je 50 hiljada dinara, kada su počeli da koriste zemni gas kao energent.

Mislim da je to izuzetno dobra aktivnost. tako da smo za ovu aktivnost u 2018. godini ostavili 1,6 miliona više nego 2017. godine, ove godine 3,6 miliona dinara ukupno. Ovo je jedini način nakoji možemo da se bavimo protiv individualnih ložišta. To je mera koja ne može odmah da pokaže rezultate, jer mora da se sprovodi u kontinuitetu. rekla je Katarina Banjai članica Gradskog veća

https://www.youtube.com/watch?v=GJ-G76KN2-o&t=2s

 

Novi javni poziv građanima da se projave za ovu pomoć biće objavljen u martu, jer se čeka da Ministarstvu usvoji budžetski fond namenjeg zaštiti životne sredine. tada će biti poznati i uslovi pod kojima će građani moći da se projave za ovu vrstu pomoći.