Rata za porez u sredu

PANČEVO, 10. februar 2018. (TV Pančevo) – Prva rata poreza na imovinu za 2018. dospeva na naplatu 14. februara. Uplatnice su dostavljene na oko 42.650 adresa, koliko ima poreskih obeznika na teritoriji grada. Oni bi trebalo da u roku plate obračunat porez, jer kamate na neplaćena dugovanja nisu male, poručuju iz Sekretarijata za poresku administraciju Pančeva.

Gradski Sekretarijat za poresku administraciju obveznicima redovno dostavlja uplatnice sa porezom na imovinu. Ovog puta na oko 42.650 adresa poslate su uplatnice sa obračunatim iznosom, dok obveznicima koji nemaju dugovanja, uplatnice nisu ni štampane, navela je Milica Marjanović, sekretarka Sekretarijata za poresku administraciju. Ona je zamolila sve sugrađane da redovno plaćaju porez, kako bi izbegli plaćanja kamate.

Poreski obveznici koji su redovno plaćali svoje obaveze, na uplatnici su dobili iznos akontacije koju treba da plate, a to predstavlja obavezu za četvrti kvartal prošle godine - objasnila je Marjanović.

Milica Marjanović je pozvala Pančevce da blagovremeno izmire svoje obaveze kako bi izbegli obračunavanje i plaćanje kamate, ali i pokretanje prekršajnog postupka.