Praznično radno vreme Doma zdravlja

PANČEVO, 14. april 2017. (TV Pančevo) – Za vreme praznika dežurne službe Doma zdravlja Pančevo radiće po sledećem rasporedu:

Dežurna ambulanta je Zdravstvena stanica Gornji grad, koja se nalazi u Ulici Svetog Save broj 88, i ona radi od 7 do 19 sati. Dežurni pedijatri su u Školskom dispanzeru. Ambulante u selima dežuraju od 7 do 12 sati, osim ambulante u Ivanovu, koja radi od 7 do 10 sati. Službe kućnog lečenja i polivalentne patronaže rade od 7 do 13 sati. Stomatologija dežura od 8 do 18 sati.