Niže cene za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila u Vršcu

PANČEVO, 10. april 2018. (TV Pančevo) – Nadzorni odbor JKP „Drugi oktobar“ doneo je odluku o sniženju cena za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila, na koju je saglasnost dalo Gradsko veće grada Vršca.

Za vozila mase do 800 kg, cena je sa 6 000, 00 snižena na 4 000, 00 dinara.

Za vozila mase od 801-1330 kg, cena je snižena sa 9 000, 00 na 6 000, 00 dinara.

Za nešto teža vozila, mase od 1331-1900 kg, i cena je više snižena. Ranije je iznosila 13 500, 00 a sada je 8 000, 00 dinara.