Dežurne ambulante za Božić

PANČEVO, 5. januar 2018. (TV Pančevo) – Za predstojeće božićne praznike, 6. i 7. januara, dežurne službe Doma zdravlja Pančevo će imati sledeće radno vreme:

• Dežurna ambulanta u Pančevu je Zdravstvena ambulanta "Gornji grad" i radiće od 07.00 do 19.00 sati.

• Ambulante po selima rade u vremenu od 07.00 do 12.00 časova.

• Ambulanta u Ivanovu dežura od 07.00 do 10.00 časova.

• Služba stomatološke zdravstvene zaštite dežura od 08.00 do 18.00 sati.

• Dežurno pedijatrijsko odeljenje je Odeljenje za zdravstvenu zaštitu školske dece (Školski) i radiće od 07.00 do 19.00 sati.

• Služba polivalentne patronaže dežura u vremenu od 07.00 do 12.00 sati.

• Služba kućnog lečenja radi u vremenu od 07.00 do 12.00 sati.

• Služba za laboratorijsku dijagnostiku radi u vremenu od 07.00 do 19.00 sati.

• Služba hitne medicinske pomoći će raditi u običajenom radnom vremenu od 00 do 24 časa.