Akcija odnošenja kabastog otpada od 2. do 27. aprila

PANČEVO, 3. april 2018. (TV Pančevo) – JKP „Higijena“ i ovog aprila organizuje akciju odnošenja kabastog otpada pod nazivom „Odnošenja otpada. “ Sugrađani će moći od 2 do 27 aprila da ispred svojih kuća određenim danima iznose kabasti otpad koji će radnici Radne jedinice „Čistači“ odnositi .

Poslednjih deset godina JKP Higijena organizje akciju u sakpljanja i odnošenja kabastog smeća.Ove akcije su dragocene jer većina nas početkom proleća praviveliko spremanje pa često se pojave stare mašine, kreveti, i drugi kabasti otpad koje treba izbaciti a koje svako od nas ima u svojim dvorištima.

Taj raspored će biti dostupan sugrađanima preko sredstava informisanja, putem našeg sajta . Svakog dana od 7 do 15 sati biće iznošen kabasti otpad .Jipš jednom da podsetimo da u kabasti otpad naspada šut .Da podsetim građane da građevinski otpad mogu bez nadoknade odneti na staru deponiju .Takođe treba reći da svi oni koji po utvrđenom raspotedu nestignu da iznesu kabasti otpad , zaposleni iz Higijene će svakog petka raditi reviziju terena koji je rađen te nedelje . Za sve nedoumice mogu se javiti na telefon Higijene i radnici će izaći u susret.Ove akcije se sprovode više od 10 godina sa jednom jedinom namerom da utičemo na stvaranje bolje komunalne kulture građana jer nažalost tokom čitave godine imamo situacije da građani tokom cele godine u kontejner bacaju sve ono što im je višak.Najbaolju saradnju ostavrujemo sa sugrađanima koji žive u kućama u Dolovu Starčevu i u Pančevu a najružniju sliku gde je tip kolektivnog stanovanja, rekla je Marija Andirić PR JKP „Higijena“.

&feature=youtu.be

Radnici Higijene kabasti otpad 4 aprila odnosiće na Bavaništanskom putu i u naselju Stara Misa.Ovog petka zbog Usršnjih praznika revizija odnosno odnošenje otpada koje su sugrađani zaboravili da iznesu kada su njihoa naselja bila po planu radiće se skraćeno .