SNS: Odgovor Demokratskoj stranci

PANČEVO, 9. januar 2017. (TV Pančevo) – Povodom saopštenja Demokratske stranke o tome da je potrebno promeniti zakon o policiji, Srpska napredna stranka je saopštila da u Srbiji jeste u jednom trenutku osnovana partijska policija - Komunalna policija Grada Beograda.

Javna je tajna da su Komunalnu policiju formirale upravo demokrate, kako bi imali ličnu i partijsku policiju, u koju su zaposlili isključivo članove svoje stranke, navodi se u saopštenju SNS.

Znamo da je funkcionerima DS teško da shvate da novim Zakonom o policiji resorni ministar nema nikakva upravljačka ovlašćenja, da se na radna mesta dolazi isključivo javnim konkursom, i da postoje precizni kriterijumi za karijerno napredovanje, kao i da danas radom policijskih snaga rukovodi direktor policije, ističe SNS.

Nije zgoreg ni podsetiti da je Zakon o policiji donela vlada Demokratske stranke Srbije, ali da je u to vreme tadašnji predsednik Srbije bio predsednik DS, Boris Tadić, koji je mogao da vrati zakon Skupštini, ukoliko je DS imala nešto protiv tadašnjeg Zakona o policiji i pratećih uredbi, kao što to nije bio slučaj.

Takoрe, DS je imala godine i godine na raspolaganju da izmeni i dopuni tadašnji zakon ili da donese novi, ali to njima, naravno, nije ni palo na pamet, "jer umesto reda u društvu i državi, oni su gledali samo šta je došlo novo na red da ukradu i razore", navodi SNS.

Na kraju, SNS poručuje Demokratskoj stranci da se mane licemerja i besmislenih laži, jer su u laži i kraрi kratke noge i dodaje da će Srpska napredna stranka učiniti sve što je u njenoj moći da omogući nezavisnim državnim organima da rade u najboljem interesu svih građana, uz dostojanstvenpoložaj zaposlenih u tim organima.