Marinika Tepić davala novac poreskih obveznika klubovima koji nemaju dozvole za rad?

PANČEVO, 12. april 2017. (TV Pančevo) – Dokaz kako se delio novac iz pokrajinske kase do promene vlasti prošle godine. Naime, sportska inspekcija utvrdila je da je novac koji je dobio fitness klub, odnosno teretana Novaka Filipovića, u suštini ne postoji. Prema tvrdnjama inspekcije, fitness klub Novaka Filpovića prekšio je propise i nije uskladio propis i Status sa novim Zakonom o sportu i da je adresa koja je navedena kao adresa fitness kluba, privatna kuća u kojoj nema teretane.

Kako je novac trošen iz pokrajinske kase u mandatu nekadašnje funkcionerke LSV-a, a sada najbliže saradnice Saše Jankovića, Marinike Tepić, koja je obavljala funkciju sekretarke za sport i omladinu? O tome je govorio i sadašnji pokrajinski sekretar za sport Vladimir Batez, koji tvrdi da je novac trošen nenamenski. Sa druge strane istraživanjem se pokazalo da su oni, koji su bili bliski LSV-u do 2016. godine, imali protekeciju i od pokrajine dobijali “ozbiljan” novac. Jedan od primera je Gym i fitness klub “Spartans” iz Pančeva koji vodi Novak Filipović. Prema podacima od 2013. do 2016. godine, Filipović, odnosno klub “Spartans” dobili su million dinara od Pokrajine u tom intervalu. Ali, adresa je privatna. Novac je uplaćen na adresu, koja je u stvari privatna i na kojoj ne postoji nikakva teretana.

-Kazna izrečena za klub je 100 hiljada dinara i za odgovrno lice još 10 hiljada. S tim što, ako se u roku od 8 dana plati kazna je prepolovljena. To će biti 55 hiljada dinara. Prvo i osnovno Statut. Sve ostalo ne može ni da gledamo jer je to osnova da klub može da funkciniše. Posle toga idu i pravilnici. Svi koji rade, ako ne znaju Zakon, to ih ne opravdava da rade pogrešno. Oni moraju da znaju - kazala je Gordana Krstić, sportski inspektor.

Novak Filipović, bez obzira što se nalazi na čelu sportskog kluba, otvoreno je podržavao LSV, odnosno verovatno podržavao ovu partiju dok je članica bila Marinika Tepić koja je tokom kampanje prešla u štab Saše Jankovića. To ukazuje da su sumnje Vladimira Bateza, pokrajinskog sekretara za sport bile opravdane, s obzirom da je tvrdio, pri preuzimanju funkcije, da je novac za sport u vreme mandata Marinike Tepić deljen po partijskoj liniji. Klub “Spartans” dobio je million dinara, ali se sa druge strane postavlja pitanje po kojim kriterijumima.