Kod ombudsmana 1.168 građana u 2017.

PANČEVO, 1. mart 2018. (TV Pančevo) – Na 150. sednici Gradskog veća usvojen je godišnji izveštaj o aktivnostima Zaštitnika građana grada Pančeva za 2017. godinu. Kako je istaknuto ombudsmanu se u toku prethodne godine za pomoć obratilo 1.168 građana.

U prethodnoj godini Zaštitniku građana grada Pančeva obratilo se 1.168 građana, radi ostvarivanja svojih prava, ali i informisanja o svojim pravima.

- Kako se radi o primeni republičkih propisa, odnosno povrede učinjene od strane republičkih organa, Zaštitnik građana je, u skladu sa Odlukom, pružao pomoć prilikom popunjavanja samih pritužbi, odnosno prosleđivanjem pritužbi Zaštitniku pritužbi Republike Srbije, osim u odnosu na obraćanje građana upereno na rad sudova, kada su isti upućivani da pritužbe podneose predsednicima Sudova, a na rad izvršitelja Komori izvršitelja. Kada je reč o povredama prava građana prouzrokovane propustima organa rada lokalne samouprave u 2017. godini Zaštitnik je postupao u 146 predmeta. U postupcima na rad organa Uprave grada Pančeva, najviše pritžbi podneto je na rad Sekretarijata za inspekcijske poslove, a potom i na rad Komunalne policije. Pritužbe su se odnosile naprobleme sa bukom i vibracijama u stambeno-poslovnim objektima, nepostupanju po prijavama ili neobaveštavanju podnosilaca prijava o toku postupka, odnosno rezultatu samog postupka - izjavila je Jelena Stojković Sokolović, Zaštitnica građana grada Pančeva.

Zaštitniku građana obraćali su se i stanovnici ostalih naseljenih mesta Južnobanatskog okruga.

- Tokom 2017. godine obraćali su se i građani ostalih opština Južnobanatskog okruga, u kojima nije ustanovljen Zaštitnik građana, sa različitim komunalnim problemima, zbog čega je prepoznata i potreba za ustanovljenjem ovakvog organa i u ostalim opštinama, odnosno mogućnosti jednog Zaštitnika građana lokalnog nivoa za više opština - dodala je Jelena Stojković Sokolović.

Pritužbe na rad organa lokalne sampouprave okončavane su otklanjanjem nepravilnosti, čime je samouprava pokazala da je spremna da sasluša i uvaži sugestije i da uvek radi u službi građana.

- Treba napomenuti da su postupci po pritužbama na rad organa lokalne samouprave okončavani, u jednom broju, otklanjanjem nepravilnosti u radu, u toku postupka, što je za svaku pohvalu, jer se u tim situacijama prepoznaje spremnost na saradnju. Postupci u šest slučajeva okončani su preporukom, po kojima su organi lokalne samouprave i postupili, a u devct slučajeva Zaštitnik građana grada Pančeva je posredovao, ukazujući na mogućnost otkalanjanja nedostatka, kada se radi na direktnoj primeni zakonskih propisa. Na kraju bih ukazala da se medijacija, kao postupak potpuno besplatan, sprovodi u kancelariji Zaštitnika građana grada Pančeva, a u skladu sa nadležnošću, pokazala kao dobar primer prakse, kada se radi o privatno-privatnim odnosima. Sa navedenim u vezi u 13 slučajeva predlagana je medijacija, kao mirno rešavanje konflikata, a tri postupka su i sprovedena - rekla je Jelena Stojković Sokolović.

Građani su se obraćali i zbog problema sa drugim privatnim licima, najčešće komšijama, problema sa Skupštinama stambenih zajednica, komisijama, kao i radi upoznavanja sa svojim pravima koja još nisu povređena. Izveštaj o radu Zaštitnika građana za 2017. godinu usvojilo je Gradsko veće.