Birački spisak na uvidu do 11. marta

PANČEVO, 6. mart 2017. (TV Pančevo) – Jedinstveni birački spisak za Pančevo, od petka, 3. marta, izložen je na uvid u Gradskoj upravi, u kancelariji 107, na prvom spratu. Radnim danima od 7 i 30 do 15 i 30 zainteresovani građani mogu izvršiti uvid u birački spisak i zahtevati upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska do 11. marta 2017. godine u 24 časa, nakon čega će birački spisak biti zaključen. Posle tog roka naknadni upisi mogući su samo po rešenjima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Od petka 3. marta, pa do 17. marta u ponoć, građani mogu da provere da li su upisani u birački spisak u kancelariji 107, na prvom stratu Gradske uprave. Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave – www.mduls.gov.rs, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

- Svaki građanin može da dođe u knacelariju 107 i podnese zahtev za upis, brisnje, ispravku ili dopunu podataka u biračkom spisku. Potrebno je da podnese ličnu kartu, ukoliko smatra da postoji greška u matičnom broju, adresi prebivališta ili imenu ili prezimenu. To su podaci koji mogu da se menjaju u biračkom spisku - navodi Danijela Erdeljan Milošević iz Sekretarijata za opštu upravu.

Do 11. marta u ponoć oni koji će 2. aprila boraviti u Pančevu, a nemaju prebivalište, mogu da podnesu zahtev, da glasaju prema mestu boravišta. Isto to važi i za građane Pančeva koji će biti u drugim gradovima ili van zemlje, a hteli bi da glasaju, kaže Danijela Erdeljan Milošević. Birački spisak biće zaključen 17. marta u ponoć.

- Kada se zaključi birački spisak, 17. marta u ponoć, od 18. marta do 29. marta može da se podnese zahtev za naknadni upis u birački spisak. Onda rešenje ne donosi Gradska uprava Pančeva, nego Ministarstvo za državne uprave i lokalne smaouprave. Ti birači se neće naći u biračkom spisku, nego u naknadnom biračkom spisku, koji dostavlja RIK - napominje Danijela Erdeljan Milošević.

U biračkom spisku treba da budu i svi oni koji do 2. aprila, kada treba da se održe izbori za predsednika republike Srbije, pune 18 godina. Birački spisak se zaključuje 29. marta u ponoć. Ove godine pravo glasa u Pančevu ima 111.813 građana. To je za oko 400 ljudi manje nego što je glaslo 2016. godine, kada su održani izbori za republički parlament.