Usvojen predlog akcionog plana za 2018.

PANČEVO, 19. jun 2018. (TV Pančevo) – Na 175 sednici gradskog veća, većnisi su usvojili izveštaj o realizaciji akcionog plana za 2017. godinu, nacrt odluke o izmenama i dopinama plana generalne regulacije centra grada, kao i odluku nazornog odbora JKP „Higijena“ o dopuni cenovnika za usluge prakiranja na posebim parkiralištima na teritoriji grada Pančeva.

Gradski većnici su usvojili izveštaj o realizaciji akcionog plana za 2017. godinu strategije razvoja grada Pančeva za 2014-2020 kao i predlog akcionog plana za 2018. godinu.

Takođe je usvojena i odluka odbora JKP „Higijena“ o dopuni cenovnika za usloge parkiranja na posebnim parkiralištima na teritoriji grada Pančeva kao i odluka odbora kojom je data saglasnost parking servisu da omogući korisnicima zonskog sistema parkiranja plaćanje dnevne karte po 50% nižoj ceni od osnovne karte.

Većnici su takođe usvojili i predlog ugovora o zajedničkom izvođenju radova na postavljanju zaštitne pešačke ograde na razdelnom ostrvu u Prvomajskoj ulici kao i izmenu finansijskog plana MZ Glogonj za 2018. godinu.