Usvojen finansijski plan i program Turističke organizacije Pančeva

PANČEVO, 9. januar 2018. (TV Pančevo) – Gradsko veće usvojilo je Program rada i finasijski plan Turističke organizacije Pančeva. Ove godine planirano je održavanje manifestacija po kojima je Grad postao poznat kao što su Vajfertovi dani, Novogodišnji bazar, ali manifestacije koja je prošle godine prvi put održana, „Ulica novogodišnje čarolije“. Tokom godine trebalo bi da bude i realizovan projekat „Uređenja pontona na Tamišu“ čime bi turistička ponuda grada bila bogatija.

Ukupan budžet Turističke organizacije za 2018. godinu je oko 20 miliona dinara. Oko 14 miliona su prihodi iz budžeta Grada, a još oko 3 miliona su sostveni prihodi. Planirani budžet za manifetacije i turističku promociju grada na istom je niovou kao prošle godine, s tim što su tokom 2017. godine napravljene uštede u radu, kazala je Tanja Temišvarac iz Sekretarijata za privredu.

- Gradsko veće odredilo je TOP, kao nosioca projekta „Uređenje pontona na Tamišu“ i u te svrhe je TOP dobio 3.014.000 dinara od čega 914.000 iz budžeta grada, a 2.100.000 su obezbeđeni iz budžeta AP Vojvodine, gde je aplicirano na konkursu pokrajinskog Sekretarijata za priveredu i turizam - izjavila je Tanja Temišvarac.

U redovne aktivnosti TOP-a spada unapređenje i promocija turizma na teritoriji grada. I ove godine planirane su manifestacije Vajfertovi dani, Novogodišnji bazar, ali i ponovno organizovanje manifestacije „Ulica novogodišnje čarolije“, koja je 2017. godine prvi put održana, ali i za promiociju turističke ponude.

- Sredstva će se koristiti za sajmove turizma u Srbiji i inostranstvu, medijske kampanje. Unapređenje ponude smeštaja u domaćoj radinosti, unapređenje turističke ponude na reci Tamiš. Tu je upravljanje katamaranom, organizovanje turističkih ruta - rekla je Tanja Temišvarac iz Sekretarijata za privredu.

Gradsko veće informisano je i o odluci nadzornog odbora ATP-a o ceni izrade i distribucije godišnjih karata za povlašćenje kategorije građana. Prema Odluci nadzornog odbora sve ostaje kao što je bilo i u 2017. godini.

- Radi se o Odlukama koje se promenjuju unatzad 4 godine. Ništa bitno se nije promenilo, sem u nazivu same Odluke, gde su izvršene izmene. Ove godine toga nema kako ne bi svake godine imali ponavljanje. kategorije su ostale iste, ništa nije menjano ni po pitanju cena - kaže Dobrila Šakić iz JKP „ATP“.

Godišnja karta za prevoz povlašćenih kategorija i dalje iznosi 6000 dinara. Penzioneri stariji od 65 godina, i dalje, u zavisnosti od visine penzije imaju popuste. Tako penizoneri sa primanjima od 20 do 40 hiljada dinara plaćaju godišnju kartu 4000, a oni preko 40 hiljada dinara, 6000 dinara, dok penzioneri sa primanjima preko 90 hiljada dinara ne spadaju u povlašćenu kategoriju građana.