Tanja Lukić novi direktor Gerontološkog centra u Pančevu

PANČEVO, 15. novembar 2017. (TV Pančevo) – Tanja Lukić, diplomirani politikolog - specijalista iz oblasti socijalne rehabilitacije, imenovana je danas za novog direktora Gerontološkog centra u Pančevu.

Tanja Lukić je rođena Pančevka. U rodnom mestu završila je Medicinsku školu "Stevica Jovanović", a u Beogradu Fakultet političkih nauka, smer socijalni rad i socijalna politika, obrazovani profil diplomirani socijalni radnik. Specijalističke akademske studije II stepena, stručni naziv diplomirani politikolog-Specijalista iz oblasti završila je sa prosečnom ocenom 9,66.

Godine 2001. završila je edukaciju u Centru za zaštitu dece, odojčadi i omladine u Zvečanskoj ulici u Beogradu i praksu u Centru za socijalni rad "Solidarnost" u Pančevu, 2002. godine radila je praksu u Gerontološkom centru "Sunčana jesen", a edukaciju u Gradskom centru za socijalni rad na Savskom vencu. Naredne godine imala je praksu u Specijalnoj školi za decu ometenu u razvoju "Mara Mandić" u Pančevu, a 2004. praksu vezanu za multidisciplinarni rad, u saradnji sa bolnicom centralnog zatvora, klubom lečenih alkoholičara i predškolskom ustanovom "Voždovac".

Tokom 2009. godine učestvovala je u projektu Nacionalne službe za zapošljavanje u Beogradu "Individualni rad sa strankama, a 2010. u projektu "Analiza tržišta rada i prognoziranje potreba tržišta rada u Republici Srbiji" u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje Novi Sad(projekat finansiran od strane EU-Eunes).

Godine 2011. završila je obuku za anketare (analiza potreba i potražnje na tržištu rada), a od 2012. do danas pohađala je kontinuiranu edukaciju, seminare, stručne i međunarodne konferencije iz oblasti socijalne zaštite.

Tokom radnog staža, radila je u OŠ "Miroslav Antić – Mika" u Pančevu kao nastavnik istorije, na Fakultetu političkih nauka u Beogradu bila je saradnik u u nastavi studenata na programu "Socijalna rehabilitacija". Radila je i kao savetnik za oblast zapošljavanja i posredovanje u karijeri nezaposlenih lica (podsticanje zapošljavanja teže zapošljivih grupa na tržištu rada, osoba sa inavliditetom...) u NSZ Pančevo.

Godine 2011. bila je članica Gradskog veća resorno zadužena za rad i zapošljavanje, 2012. radila je kao socijalni radnik u JKP "Higijena", a od 2015. godine bila je direktor Doma za decu i omladinu bez roditeljskog staranja "Spomenak".

Bila je i članica Lokalnog Saveta za zapošljavanje u Pančevu, tima za uvođenje dvojezične nastave na Engleskom i Srpskom jeziku u organizaciji vlade AP Vojvodine, stručnog tima Doma za stara lica "Plavi horizonti" u Zemunu, kao i tima za zapošljavanje Romkinja gde je aktivno učestvovala u pisanju Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje Romkinja u Pančevu. Od 2013. do 2015. bila je predsednica Nadzornog odbora JKP "Zelenilo" u Pančevu.

Autor je apstrakta na temu "Sindroma izgaranja na poslu stručnih radnika u domovima za decu na teritoriji APV" i koautor stručnog rada "Multikulturalizam u vaspitnom i socijalnom radu".