Sve spremno za setvu kukuruza

PANČEVO, 19. mart 2017. (TV Pančevo) – Ratari južnog Banata se uveliko pripremaju za najvažniji ovogodišnji posao - setvu kukuruza i ostalih ratarskih kultura. Većina zemljoradnika je sve pripremila za setvu, dok manji broj njih još uvek nije nabavio sve što je potrebno za ovaj posao.