Redovna sednica lokalnog parlamenta

PANČEVO, 18. maj 2017. (TV Pančevo) - Za 19. maj zakazana je 11. redovna sednica lokalnog parlamenta. Predsednik Skupštine Tigran Kiš istakao je da će centralna tema na zasedanju parlamenta biti donošenje Generalnog plana detaljne regulacije za naselje Misa.

Pored niza važnih odlika koje su neophodne za funkcionisanje Javnih preduzeća u gradu koje će se naći na dnevnom redu narednog Skupštinskog zasedanja, predsednik Skupštine Tiigran Kiš istakao je da će svakako jedna od ključnih tačaka dnevnog reda biti Generalni plan detaljne regulacije za naselje Misa.

- Centralna tema biće donošenje plana detaljne generalne regulacije za područje Mise. Takođe. niz važnih odluka za donošenje za funkcionisanje JKP-a, potvrđivanje odluka njhovih nadzornih odbora, vezano za njihove planove srednjoročne. Izveštaj o radu ustanova u gradu Pančevu - rekao je Tigran Kiš predsednik Skupštine.

Predsednik Skupštine najavio je ukratko tačke dnevnog reda koje su poslate Gradskom veću na razmatranje. Posle njihovog usvajanja uz moguće dopune naći će se na dnevnom redu sednice lokalnog parlamenta, koja je zakazana za 19. maj sa početkom u 10 časova.