Susret naučnika, pronalazača i mladih talenata Pupinu u čast u Idvoru

PANČEVO, 10. oktobar 2018. (TV Pančevo) – Jedan od tvoraca Nase, počasni doktor nauka osamnaest univerziteta, otac savremenih telekomunikacija – Mihajlo Pupin osnovao je i fond za školovanje đaka i studenata. Čuvajući tradiciju, na dan naučnikovog rođenja nagrađuju se najbolji učenici Banata.