“Slaninijada” proglašena za gradsku manifestaciju

PANČEVO, 13. februar 2018. (TV Pančevo) – Gradski većnici su na sednici usvojili lokalni akcioni plan za 2018. godinu, a Slaninijadu proglasili za Gradsku manifestaciju. Usvojene su i izmene finansijskih planova kulturrnih ustanova Grada Pančeva.

Gradsko veće usvojilo je predložene izmene lokalnog akcionog plana za 2017. godinu. Neke mere koje su bile predviđene za proteklu godinu puštene su krajem 2017. godine, pa nije bilo vremena da se izmene, kazala je Gordana Ćirić iz Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj.

Lokalnim akcionim planom za 2018. godinu predviđene su dve novine. Jedna se odnosi na uvođenje ženskog preduzetništva za koje je izdvojeno milion dinara. Drugi se odnosi na javne radove, odnosno ličnog pratioca u sklopu kojeg će 26 mladih ljudi pratiti decu sa smetnjama u razvoju.

Gradsko veće proglasilo je “Slaninijadu” za gradsku manifestaciju. Kao što je navedeno to je manifestacija od opšteg značaja, kako za Kačarevo, tako za Grada Pančevoi i okolinu.