Reforma gimnazije od 1. septembra

PANČEVO, 20. mart 2018. (TV Pančevo) – Od nove školske godine učenici gimnazija u Srbiji pohađaće nastavu po novom programu. Za one koji su upisali prvi razred ove školske godine osim srpskog i matematike, moći će da biraju ostale predmete za maturski ispit.

 

Reforma gimnazije odnosi se na učenike koji će ove godine upisati prvi razred i one koji ga već pohađaju. Ministarstvo je predvidelo da budućim gimnazijalcima ponudi šest izbornih predmeta, pored onih koje već uče.Oni će biti iz raznih oblasti, prirodnih, društvenih, umetničkih nauka, a zadatak škole je da izabere četiri, rekla je Tatjana Božić, većnica zadužena za obrazovanje.

- Škole će birati izborne predmete prema potrebama, anketama i mogućnostima nastavnika koje će te predmete predavati. Još uvek se ne zna nastavnici koje struke će moći izborne predmete da predaju, pošto je taj pravilnik u izradi. Nadamo se da će biti gotov do septembra. Zadatak učenika je da izaberu dva predmeta u prvoj godini i to su dva časa više koji će učenici gimnazije pohađati u prvoj godini - rekla je mr. Tatjana Božić.

Kada učenici koji ove godine budu upisali Gimnaziju "dođu" do trećeg razreda, njima će biti ponuđena četiri nova izborna predmeta. Dok će đaci koji su prošle godine upisali Gimnaziju polagati maturu po drugačijem sistemu.

- Učenici koji sada završavaju prvi razred, na maturskom ispitu će polagati srpski, matematiku i predmete koje izaberu, a koji su im bitni za željene fakultete. Svi fakulteti, će pre toga dati listu predmeta koje boduju, kako bi učenici mogli da se orjentišu - dodala je većnica.

Svi učenici koji su ove godine drugi, treći i li četvrti razred oni program pohađaju po starom sistemu. Prema rečima Tatjane Božić, cilj uvođenja izbornih predmeta je da se učenici "pronađu" u nekoj od oblasti koje će kasnije pohađati na fakultetima.