"Nasilje u porodici - institucionalna zaštita"

PANČEVO, 19. oktobar 2017. (TV Pančevo) – U Gradskoj upravi održan je seminar u organizaciji Centra za socijalni rad "Solidarnost". Ovo je drugi seminar iz ciklusa "Nasilje u porodici - institucionalna zaštita".

Seminar "Organizovanje konferencije slučaja za zaštitu od nasilja u porodici" organizovan je u okviru projekta "Dodatno osposobljavanje stručnih radnika za rad sa žrtvama porodičnog nasilja" - rekla je Jeca Nedeljkov, saradnica Autonomnog ženskog centra.

- Tema seminara je organizovanje konferencije slučaja za zaštitu od nasilja u porodici odnosno sprečavanje i zaustavljanje nasilja u porodici. Moram da pohvalim Pančevo, skoro sve institucije su se odazvale, počev od Centra za socijalni rad, zdravstva, predškolskih i školskih ustanova, tužilaštva, policije. Oni čine idealnu sredinu za ovaj seminar. Profesionalci iz pomenutih ustanova treba da se podsete da je jedini način da se zaustavi nasilje u porodici pružanje zaštite žrtvama i sankcionisanje nasilnika uz koordinaciju i zajedničko delovanje institucija - navela je Jeca Nedeljkov.

Konferencija slučaja je alat i sredstvo koje omogućava da institucije na jedinstven, zajednički način procene slučaj nasilja u kome procenjuju stepen ugroženosti, koji rizici postoje od nastavka nasilja, koje su mere zaštite potrebne žrtvama i kako sankcionisati nasilnika kaže Jeca Nedeljkov. Ona je istakla da se na konferenciji donosi plan zaštite i podrške žrtvama.

- Model konferencije koordiniranog i zajedničkog delovanja raznih institucija deo je novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Po tom zakonu se tri institucije sastaju svakih 15 dana: Osnovno javno tužilaštvo, policija i Centar za socijalni rad nadležan za tu opštinu. Na sastancima se donose planovi zaštite koji su u stvari istovetni ili slični onima koji se donose na konferencijama slučaja - objasnila je Nedeljkov.

Ima sredina u Srbiji i u Vojvodini gde se konferencije slučaja redovno odvijaju. Novi zakon ih je podigao na obavezujući nivo. Do sada su bile stvar dobre volje i saradnje. Međutim, po novom zakonu, one se moraju odvijati. Cilj je da se podseti na složenost fenomena nasilja u porodici.

- Govorimo na svim ovim seminarima prvenstveno o partnerskom nasilju, a zatim o nasilju u porodici. Partnersko nasilje u porodici odnosi se na supružnike, bivše supružnike, najčešće suprug u odnosu na suprugu, otac u odnosu na majku, ali ima nasilja između braće i sestara, nad starima, odrasla deca budu nasilna prema svojim ostarelim roditeljima. To je sve predmet, ali je fokus na partnerskom nasilju zato što je ono najrasprostranjenije i najpodložnije našim profesionalnim i ličnim predrasudama. Tako i danas ponovo govorimo o predrasudama profesionalaca koji ih vode kada procenjuju i odlučuju kako će zaštititi žrtvu i koje će procedure primeniti - navela je Nedeljkov.

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova raspisao je konkurs na kome je Centar za socijalni rad Pančevo dobio sredstva za projekat "Dodatno osposobljavanje stručnih radnika za rad sa žrtvama porodičnog nasilja" rekla je Jasna Vujičić, rukovodilac Sigurne kuće u Pančevu.

- Ovo je drugi u nizu ciklusa, koji ima tri obuke, odnosno tri seminara. Prvi je bio prošlog meseca i tu smo se samo mi iz centra za socijalni rad podsetili na to šta je fenomen nasilja i kako se sa njim nositi, šta je uloga određenih institucija i govorili smo o prilagođavanju novom zakonu. Danas je tema konferencija slučaja, odnosno timski sastanak predstavnika različitih institucija gde treba da prikupimo informacije, razmenimo ih, napravimo novi plan zaštite za sve one članove koji su nenasilni odnosno za žene i decu žrtve porodičnog nasilja - pojasnila je Jasna Vujičić.

Idućeg meseca, kao treći ciklus, biće reči o koordinisanoj lokalnoj akciji u koju će se uključiti i lokalna samouprava, predstavnici nevladinih sektora i svi oni koji na određen način mogu biti od pomoći i dragoceni.

- Znamo da je prijava nasilja obavezna za svakog od nas i kao građanina i kao stručnog lica. Projektom je predviđeno da se u periodu od 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja pojavimo i kroz radove naše dece. Deca su na temu ljudskih prava pravila likovne radove i na izložbi će se njihovi radovi predstaviti. Na takav način ćemo zaokružiti kopmletnu priču. Raduje nas što su danas sa nama predstavnici predškolsko-školskog sistema, zdravstva, tužilaštva i predstavnici policije, jer samo na takav način, kada smo zajedno i kada na istom mestu čujemo informacije, možemo da planiramo šta dalje. Možemo kroz razmenu informacija, znanja i veština da pomognemo onome kome smo najpotrebniji i da vidimo šta je to u kom sistemu važno u proceni rizika i stepena nasilja - zaključila je Vujičić.

Projekat finansira Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.