Prestanak mandata direktora "Grejanja" pred gradskim većnicima

PANČEVO, 9. mart 2018. (TV Pančevo) – Na 152. sednici Gradskog veća usvojen je Nacrt rešenja o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća „Grejanje“ Pančevo, kao i Predlog rešenja o davanju saglasnosti Ministarstvu pravde Republike Srbije za izgradnju priključne saobraćajnice za potrebe kompleksa kazneno-popravnog zavoda u Pančevu.

Gradski većnici su na 152. sednici usvojili Nacrt odluke o postavljanju manjih montažnih, pokretnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinima javne namene. Takođe je utvrđen i Predlog rešenja o utvrđivanju prestanka mandata direktora JKP „Grejanje“ Pančevo.

Takođe je usvojen i Predlog rešenja o davanju saglasnosti Ministarstvu pravde Republike Srbije za izgradnju priključne saobraćajnice za potrebe kompleksa kazneno-popravnog zavoda u Pančevu.

Na 152. sednici Gradskog veća usvojen je i Nacrt odluke o izmenama Odluke o uređenju saobraćaja na teritoriji grada Pančeva.