Preispitivanje gradskih komisija i radnih tela

PANČEVO, 10. januar 2018. (TV Pančevo) – Po hitnom postupku, pred odbornicima pančevačkog parlamenta, u petak će se naći i Nacrt odluke o preispitivanju postojanja komisija i drugih radnih tela koja je obrazovao grad. Osim što je država propisala zabranu povećanja naknada za predsednika i članove ovih komisija i radnih tela, ovo će značiti i mogućnost njihovog ukidanja radi dodatnog smanjenja izdataka.

Nacrt ove odluke pred članovima Gradskog veća našao se posle preporuke Državne revizorske institucije da u gradu na jasan način treba da budu uređene nadležnosti za formiranje komisija i drugih radnih tela, sa preciznim ciljevima i zadacima, brojem članova ali i visinom naknade.

- U tom smislu predložen je tekst odluke da se zadužuju nadležni organi grada da preispitaju radna tela koja su obrazovana od strane tih organa i rok za preispitivanje je 30 dana od dana stupanja ove odluke - rekla je Enisa Agović Hoti iz Sekretarijata za finansije.

Predlog ove Odluke biće po hitnom postupku upućen odbornicima Skupštine grada na razmatranje, i to na sednici koja je zakazana za 12. januar.

- Jedna od obaveza tih nadležnih organa je da se uspostavi ažurna evidencija tih tela.

Gradsko veće podnelo je i dva amandmana na osnovu kojih Predlog odluke o poslovnom, magacinskom prostoru i garažama i Odluka o davanju na korišćenje zemljišta za privremeno postavljanje montažnih garaža obe odluke stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom listu grada. Amandmani su ujedno postali i sastavni deo predloga odluke.