Poljoprivredno zemljište Pančeva zdravo uprkos zagađenju i bombardovanju

PANČEVO, 21. januar 2016. (TV Pančevo) – Ispitivanje kvaliteta i zagađenosti zemljišta na teritoriji grada Pančeva zajednički je projekat japanskih i srpskih stručnjaka. Projekat je započet u martu 2014. godine i traje do 2017. godine. Do sada su rađeni uzorci poljoprivrednog zemljišta na 29 lokacija na teritoriji Pančeva. Rezultati su bolji nego što je bilo očekivano, rečeno je na prezentaciji u Gradskoj upravi.

Okrugli sto o dugotrajnim zagađujućim supstancama u životnoj sredini, održan je u Maloj sali Gradske uprave. Predstavljeni su prvi rezultati kvaliteta zemljišta u Pančevu, rađenog u okviru projekta „Podizanje kapaciteta za analizu i mere smanjenja dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci u Srbiji“, u saradnji Srbije i Japana. Na skupu su govorili svetski i domaći stručnjaci sa univerziteta u Osaki i Beogradu, predstavnici Japanske agencije za međunarodnu saradnju i Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine. Prisutne su najpre pozdravili gradonačelnik Saša Pavlov, a potom i Ivan Đuričković iz Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine.

‒ Pitanje ekologije je jedan od prioriteta grada Pančeva. Lokalna samouprava u komunikaciji sa svim partnerima i subjektima koji imaju uticaja i koji su relevantni faktori za životnu sredinu Pančeva intenzivno i kontinuirano radi na tome da se stalno unapređuje kvalitet životne sredine ‒ rekao je gradonačelnik Saša Pavlov.

‒ Hteo bih zahvalim narodu Japana i japanskoj Vladi, kao i Japanskoj agenciji za međunarodnu saradnju na svesrdnoj pomoći narodu Srbije i Vladi naše zemlje koju su pružali više od četrnaest godina u mnogim oblastima, posebno u oblasti zaštite životne sredine ‒ rekao je Ivan Đuričković iz Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine.

Projekat se realizuje u saradnji Grada Pančeva i Hemijskog fakulteta u Beogradu, a pod pokroviteljstvom Japanske agencije za međunarodnu saradnju. Sprovođenje projekta počelo je u martu 2014, a završetak je planiran za mart 2017. godine. Do sada je u mreži srpskih i japanskih istraživača vršeno obučavanje i razmena stručnjaka u ovoj oblasti, a potom i analiza poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Pančeva, odnosno praćenje dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci, tzv. POPs materija. U tri navrata prošle godine uzeti su kompozitni uzorci poljoprivrednog zemljišta sa 29 lokacija na teritoriji Pančeva. Doktor Vladimir Beškoski sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, inače učesnik u projektu, kaže da su rezultati bolji od očekivanih.

‒ Pratili smo polihlorovane bifenile, policiklične aromatične ugljovodonike, pesticide s posebnim osvrtom na DDT, čija je upotreba zabranjena, zatim fosfatne prigušivače požara i teške metale. Interesantno je da smo ustanovili prisustvo DDT-a, strogo zabranjene supstance za upotrebu. Izučavanjem izomera zaključili smo da je to istorijsko zagađenje ‒ rekao je dr Vladimir Beškoski.

Nešto veće vrednosti pronađene su u blizini industrijske zone i stare deponije.

‒ Našli smo ih istočno od industrijske zone Pančeva. Govorim o zoni van Rafinerije, Petrohemije i Azotare kao rezultat strašne 1999. godine, tačnije aero-zagađenja koje je obuhvatilo tu oblast. Druga tačka je bila kod stare deponije ‒ dodaje dr Beškoski.

Vlada Japana podržava zaštitu životne sredine u Srbiji i istraživanja o zagađenosti vode, tla i vazduha.

‒ Situacija nije tako ozbiljna u Pančevu. Pančevo je veoma važan grad, zbog agrokulture. Bili smo zabrinuti pre analize, ali na globalnom planu ili upoređujući sa drugim zemljama i Japanom, zagađenost tla nije velika, to je dozvoljeni nivo ‒ rekao je profesor doktor Takeši Nakano sa Univerziteta u Osaki.

Gradski većnik za ekologiju Vladimir Delja kaže da će do kraja projekta biti vršena ispitivanja podzemnih i površinskih voda i vazduha, kako bismo imali kompletnu sliku o zagađenosti životne sredine u Pančevu.

‒ Bila je obuhvaćena okolina industrijske zone i sva naseljena mesta praktično je celo Pančevo pokriveno. Rađene su velike obradive površine. Kada dodamo tome istraživanja podzemnih i površinskih voda, imaćemo kompletno istraživanje. Ukoliko imamo i razumevanje ljudi iz „južne zone” da se to radi u oblasti Azotarinog kanala i Rafinerije, onda ćemo imati potpunu sliku o stanju zemljišta o Pančevu ‒ rekao je Vladimir Delja.

Okruglom stolu su prisustvovali i predstavnici Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) Akiko Nišihara i Riohej Anzai. Na skupu su takođe predstavnici Ministarstva govorili i o primeni Stokholmske konvencije u Srbiji i usklađenosti domaće zakonske regulative u oblasti zaštite životne sredine sa direktivama Evropske unije.