Podrška nemačkog "Helpa" u pokretanju sopstvenog biznisa

PANČEVO, 23. april 2018. (TV Pančevo) – U Maloj sali Gradske uprave održano je predavanje Projekta „Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanjau cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji“. Ovaj projekat, koji realizuje nemačka organizacija „Help“ u saradnji sa Gradom, ima za cilj pružanje podrške osnivanju mikro i malih biznisa.

„Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ je projekat nemačke kompanije „Help“, koji se realizuje od oktobra 2017. godine, finansira Švedska agencija za međunarodnu saradnju Sida, a sufinansiraju gradovi i opštine obuhvaćeni projektnim aktivnostima. Grad Pančevo, nakon potpisivanja memoranduma o saradnji, deo je ovog projekta.Cilj je pružanje podrške ugroženim lokalnim zajednicama, tačnije ugroženim grupama za pokretanje mikro i malih biznisa. Prisutnima se u Gradskoj upravi obratio Milenko Čučković, većnik zadužen za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.

Predstavnik nemačke humanitarne organizacije „Help“ Predrag Erdoglija objasnio je na koji će način ovaj projekat građanima Pančeva pomoći da pokrenu sopstveni posao.

Prednost u dobijanju sredstava za nabavku opreme, u cilju pokretanje svoje poslovne delatnosti, imaju mladi, nezaposleni, Romi i žene.