Plan kapitalnih investicija do 2020. godine

PANČEVO, 20. januar 2017. (TV Pančevo) – Na svom poslednjem prošlogodisnjem zasedanju, odborici Skupštine grada, usvojili su I Plan kapitalnih investicija za period od 2018. do 2020. Godine. U tom planu nalazi se 14 investicija. Prioritet su investicije koje trebaju da poboljsaju privredni ambijent i povecaju broj zaposlenih, kao sto su radovi na zavrsetku Severne poslovne zone i izgradnja II faze Potamiskog kolektora.

Plan kapitalnih investicija od 2018. do 2020. godine, predstavlja strateški dokument grada, koji se usvaja na svake dve godine, i nastao je iz Strategije razvoja grada, koja je usvojena 2014. godine i važi do 2020. U tom dokumentu nalazi se 14 predloga koji po svom značaju utiču na razvoj Pančeva. Kao najznačajniji izdvajaju se dva projekta. To je završetak Severne poslovne zone i izgradnja Potamiškog kolektora.

- Na moje veliko zadovoljstvo, siguran sam da ćemo u saradnji sa Upravom za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, koja je puno pomogla u prethodnoj godini, i ove obezbediti sredstva za završetak Crepajačkog puta, odnosno zaokruživanje Severne poslovne zone i makar za II fazu Potamiškog kolektora koji je jako bitan. Time bi privredni koncept ili ambijent razvili na zadovoljavajući nivo. Odnosno sve bi bilo spremno da primi investitore i zaposli Pancevce – izjavio je gradonačelnik Saša Pavlov.

Grad oprema Severnu poslovnu zonu poslednje 3 godine i do sada je uloženo oko 3 miliona evra, u cilju stvaranja mogućnosti da se potencijalni investitori pojave. Jer potencijalni investitori, bilo domaći ili strani najviše gledaju opremljenost zona.

- Mi smo imali dosta investitora koji su se javljali, ali su svi oni čekali zavrsetak Severne poslovne zone, da bi realno mogli da krenu sa radom. Te mogućnosti su sada stvorene, a biće realizovane, verujem do juna tekuće godine sa tendencijom daljeg izvodjenja radova – izjavila je Maja Vitman, gradska menadžerka.

Preko 2 milijarde dinara planirano je za kapitalne investicije u naredne dve godine. Osim poslvnog ambijenta vodilo se računa i o poboljšavanju nivoa usluga koje građani dobijaju. Tako je i planirana izgradnja nedostajuće vodovodne i kanalizacione mreze, proširenje Novog groblja, izgradnja atletske staze, kao i rekonstrukcija Ulice cara Lazara, Josifa Marinkovića, puta Pančevo – Dolovo, koji treba da u funkciju stavi regionalnu deponiju.

- Tu ćemo u suštini iskoristiti zainteresovanost privatnog kapitala da udje u javne investicije. Da završimo te puteve i kanalizaacionu i vodovodnu mrezu. Odnosno da se pripremi situacija za izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda što je još jedna kapitalna investicija. Ukoliko se ti projekti realizuju I nastavi da bude ovaj nivo zainteresovanosti privatnog kapitala za javne investicije, onda možemo da pričamo da smo za 3 kalendarske godine ispuniti Plan kapitalnih investicija – kaže Pavlov.

- Ono što potencijalne investitore traže to je celokupna opremljenost, infrastruktura kao i rešeno pitanje imovine, kako ne bi imali nikakvih prepreka ili nepovoljnosti prilikom razvijanja i realizacije svojih projekata, odnosno ulaganja – izjavila je Vitman.

Ukoliko neko nema rešenu materijalnu egzistenciju, onda ne razmislja previše o tome kako nema put ili kanalizaciju, kaže Pavlov, dodajuci da je zbog toga prioritet u naredne dve godine stvaranje poslovnog ambijenta koji bi doprineo da se zaposli što veci broj sugrađana. Nakon toga rešavaće se pitanja gradske infrastrukture. Ono što je od izuzetnog značaja je dobra geografaska pozicija Pančeva u odnosu na druge. Potencijalni investitori su vrlo zainteresovani za ulaganje u naš Grad, ali je nepohodno da se ne zaustavimo tu već da nastavimo da radimo, zajključio je Pavlov.