Odbornici o poslovanju javnih preduzeća

PANČEVO, 11. januar 2018. (TV Pančevo) – Sa početkom u 10 sati, sutra će biti održana redovna 19. sednica pančevačkog parlamenta. Centralna tema skupštinskog zasedanja biće planovi i programi javnih i javnih komunalnih preduzeća, a među tačkama o kojima će odbornici raspravljati je i Nacrt odluke o preispitivanju postojanja komisija i drugih radnih tela koje je formirao grad.

Skupštinsko zasedanje na početku godine nije tipično, kaže predsednik parlamenta Tigran Kiš, i dodaje da je to posledica želje da se svi odbornici upoznaju sa materijalom i odlukama koje je Gradsko veće predložilo još krajem prošle godine. Centralna tema uglavnom će biti programi poslovanja javnih i javnih komunalnih preduzeća, kaže Kiš.

- Uz činjenicu da ćemo imati još jednu tačku dnevnog reda, a to je po preporuci državnog revizora, presipitivaće se rad komisija čiji je osnivač Grad Pančevo.

- Nadležnost je gradskih organa da preispitaju rad tih komisija, njihov sastav, zadatak, njihove naknade za rad, i mislim da će se u svemu što bude izvedeno kao zaključak, ispoštovati savet i mišljenje državnog revizora.

Kako je konstatovao predsednik Skupštine Tigran Kiš, od prošlog zasedanja pančevačkog parlamenta, gradska skupština ima dve nove odborničke grupe, a sve opozicione, osim odborničkih grupa Socijalističke partije Srbije i Srpske radikalne stranke su prestale da postoje, godinu i po dana posle izbora i konstituisanja lokalnog parlamenta.