Od januara novi uslovi za odlazak u penziju

PANČEVO, 5. decembar 2017. (TV Pančevo) – Od 1. januara se menja starosna granica za odlazak žena u starosnu penziju. Zato je važno da žene koje imaju 61 godinu i šest meseci života i najmanje 15 godina radnog staža, do kraja godine raskinu radni odnos, podnesu zahtev PIO Fondu za odlazak u penziju, jer već od naredne godine u penziju će moći tek sa 62 godine života, napominju u PIO Fondu.

Od naredne godine promeniće se uslovi kada je reč o starosnoj penziji kod žena. Poslodvac je predvideo da se svake godine postepeno povećava staž i godine za odlazak u penziju. Zato je važno da žene koje do kraja godine imaju uslov za penziju, a to je 61 godina i šest meseci života i minimum 15 godina staža, do kraja godine raskinu radni odnos, predaju zahtev za odlazak u penziju, jer će već od 1. janura naredne godine uslovi biti drugačiji.

- Ove godine poslodavac je propisao da pored onih žena koje imaju 65, 66, 63 godine života i minimum 15 godina staža mogu ići u penziju i žene koje do kraja godine pune 61 godinu i 6 meseci. Strankama objašnjavam da one žene koje su rođene u prvoj polovini '56. godine mogu ostvariti pravo na starosnu penziju. Njima i radni odnos treba da prestane pre kraja 2017. godine i treba da podnesu zahtev do isteka 2017. godine, da im 29. prestane radni odnos, da pravo na penziju bude 30. decembar. Treba do kraja godine da podnesu zahtev zato što od 1. januara stupa izmena i ženama će se povećati starosna granica za odlazak u starosnu penziju. Već 1. januara žene mogu ostvariti pravo na starosnu penziju kada navrše 62 godine života i minimum 15 godina staža - onjašnjava Saša Drčelić, direktorka PIO fonda - Filijala Pančevo.

Što se tiče ostvarivanja prava na prevremenu starosnu penziju, ženama će do kraja godine biti potrebno 37 godina i šest meseci staža. Ali od januara naredne godine u penziju će moći tek sa 38 godina staža.