Novim zakonom do brže gradnje

PANČEVO, 16. jul 2017. (TV Pančevo) – Od prvog januara 2016. godine do danas u Pančevu je izdato duplo više građevinskih dozvola nego tokom 2015. godine. Povećanje broja izdatih dozvola posledica je primene i poštovanja rokova koje je propisao Zakon o planiranju i izgradnji. Ukoliko investitor dostavi svu dokumentaciju, do lokalcijske dozvole dolazi za manje od meseca dana, a do građevinske u roku od pet radnih dana, kaže Petar Komnenić, pomoćnik gradonačelnika za urbanizam.

Izdavanje dozvola za gradnju od aprila 2016. godine se obavlja isključivo elektronskim putem. Zakon je predvideo da lokalna samouprava kojoj je predat zahtev mora u roku od 25 dana da odgovori na zahtev za izdavanje lokacijske, odnosno pet dana za dobijanje građevinske dozvole. U Pančevu se ti rokovi striktno poštuju i nema prekoračenja, kaže Petar Komnenić, pomoćnik gradonačelnika za urbanizam.

- Izdavanje elektronskih dozvola je sistem kojim je uređeno i postupanje investitora i postupanje organa koji je nadležan za izdavanje građevinskih dozvola. Tačno su propisani rokovi i u tom smislu su Zakon o planiranju i izgradnji i sama objedinjena procedura doprineli većem broju gradilišta i manjem čekanju investitora – rekao je Petar Komnenić, pomoćnk gradonačelnika.

Od prvog januara 2016. do danas u Pančevu je izdato 275 lokacijskih uslova, 176 građevinskih dozvola, 176 građevinskih dozvola po članu 145 Zakona o izgradnji i 150 upotrebnih dozvola za završene objekte, kaže Komnenić.

- Po evidenciji koja je pravljena prošle nedelje, na teritriji Pančeva, bez sela, aktivno je oko 60 gradilišta. Gradska uprava će učiniti sve da se broj gradilišta poveća, jer to, sa jedne strane, podrazumeva veći priliv sredstva od naknade za uređenje građevinskog zemljišta, a sa druge strane, svako gradilište vuče jedan broj ljudi koji se zapošljava, tako da je dvostruka korist – objasnio je Komnenić.

Za sada zaposleni u Sekreterijatu mogu da odgovore na sve podnete zahteve. Zastoja ima, samo u slučaju da dokumentacija nije potpuna. U tom slučaju donosi se zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova ili građevinske dozvole. Kada se isprave nedostaci i ponovo podnese zahtev, potrebne dozvole se dobijaju u rokovima, zaključio je Komnenić.