Nova droga 800 puta jača od marihuane

PANČEVO, 19. jul 2018. (TV Pančevo) – Narkomanija je bolest zavisnosti i svaka vrsta droge, kad god da se pojavi na tržištu izazivaju zavisnost. Dr Ljilja Lazić, direktorka ZZJZ je gostujući na RTV Pančevo pričala o novim drogama koje su se pojavile u poslednjih nekoliko nedelja na tržištu, kao i o njihovoj štetnosti za organizam.

Nove droge koje se pojavljuju u Srbiji sve su opasnije, a samo tokom prva tri meseca ove godine otrovalo se šest osoba, koliko ih je ukupno bilo tokom cele 2016 godine. Srbija je pronašla i zaplenila novu drogu, koja je 800 puta jača od marihuane. Tako je po prvi put identifikovana nova psihoaktivna supstanca, koja je po svojoj strukturi sintetički kanabinoid. Radi se o psihoaktivnoj supstanci koji kod ljudi može da izazove teška zdravstvena oštećenja.

Situacija na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, u kojoj postoji odeljenje za toksikologiju, pokazuje koliko je problem korišćenja sintetičkih droga ozbiljan.

Prema izveštaju Evropskog centra za monitoring droga i zavisnosti od droga, procenjuje da osam odsto mladih između 15 i 24 godine koristi nove droge. Nacionalni centar za kontrolu trovanja na VMA je jedina specijalizovana institucija u zemlji za dijagnostiku i lečenje akutnih trovanja, koja ima referentnu Kliniku za toksikologiju i referentnu toksikološku laboratoriju. Godišnje se u njemu medicinski zbrine više od 5.000 pacijenata.