NALED: Ista prava za strane i domaće investitore

PANČEVO, 18. novembar 2015. (TV Pančevo) – U Pančevu je održan dvanaesti sastanak Foruma stručnjaka za lokalni ekonomski razvoj, na kojem su stručnjaci iz Ministarstva privrede i Odeljenja za kontrolu državne pomoći Ministarstva finansija predstavili novine koje donosi Zakon o ulaganjima, sa posebnim osvrtom na ulogu lokalnih samouprava na promociji investicija. Pančevo je na ovom stručnom skupu poslužilo kao primer dobre prakse jer je jedan od pet gradova u Srbiji koji imaju sertifikat da je grad sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Novi Zakon o ulaganjima izjednačava status stranih i domaćih investitora, omogućava osnivanje Saveta za ekonomski razvoj, a što je možda i najvažniji deo Zakona, pojačava ulogu lokalnih samouprava i kancelarija za lokalni ekonomski razvoj u privlačenju i realizaciji investicija, kaže Tamara Jurenić, savetnica ministra za privredu u Vladi Srbije.

- Njihova uloga je toliko važna da oni sebi ne mogu da dozvole luksuz da budu pasivni u postupku ulaganja. Osim toga što treba da prepoznaju potencijale na svom lokalu i da ih istaknu, kao i potencijalnog ulagača, oni treba da mu pruže kvalitetnu pomoć i podršku prilikom ulaganja i da razviju harmonizaciju između lokala i republike. Njihova uloga je do te mere važna da sve što na republici uradimo nije moguće realizovati bez učešća jedinica lokalnih samouprava, izjavila je Tamara Jurenić, savetnica ministra za privredu.

Usvajanjem novog Zakona država uvodi jasni institucionalni okvir za ulaganja i šalje poruku da smo otvorena zemlja za sve investicije, kaže Saša Pavlov, gradonačelnik Pančeva. Pančevo je u prethodnom periodu mnogo činilo kako bi privuklo investitore. Jedna od najvažnijih stvari je dobijanje BFC sertifikata, regionalnog sertifikata da je Pančevo sredina sa dobrim poslovnim okruženjem. Osim Pančeva, ovaj sertifikat u Srbiji poseduje samo još sedam lokalnih samouprava. U narednom periodu planirano je da se Pančevo razvija u tri osnovna pravca, kaže Pavlov.

- Prvi pravac je završetak infrastrukturnog opremanja i poslovno aktiviranje naših „grinfild zona“. Zatim, poslovno reaktiviranje „braunfild zone“, a pre svega „grejfild zona“, i osmišljavanje efikasne i efektivne politike podrške pre svega sektoru malih i srednjih preduzeća i razvoj porodičnog biznisa, rekao je Saša Pavlov, gradonačelnik.

Predstavnici više od 40 loklanih samouprava i kancelarija za lokalni ekonomski razvoj imali su priliku da od predstavnika Ministarstva finansija, odnosno Odeljenja za kontrolu državne pomoći čuju koji su to zakonski okviri na osnovu kojih se može dodeliti državna pomoć.

- Državna pomoć ima lep karakter, a to je da je pre svega razvojna. Ono što se u Evropi poslednjih godina neguje jeste da državna pomoć koja se dodeljuje ide za istraživanja i razvoj, za zaštitu životne sredine. Kod nas, nažalost, za sada je državna pomoć uglavnom bila za otklanjanje nedostataka u privredi, koji su posledica godina iza nas. Nadam se da ćemo mi što pre imati više tih razvojnih državnih pomoći, rekla je Irena Marković iz Odeljenja za kontrolu državne pomoći.

Prenesena su i iskustva iz Slovenije koja se odnose na dodelu državne pomoći, kako je to izgledalo pre pristupanja EU, a kako to izgleda nakon što je Slovenija postala članica EU.

- U početku naš sektor, svi davaoci - ministarstva, opštine, gledali su kao da smo policajci koji kažu šta smeju da rade, a šta ne. Nakon tri godine prihvatili su nas kao savetnika koji može da ih posavetuje kako ono što žele da finansiraju stave u dopuštene okvire, rekla je Jana Rudolf Mesarić iz Ministarstva finansija Republike Slovenije.

Sastanak Foruma stručnjaka za lokalni ekonomski razvoj organizovala je Nacionalna asocijacija za lokalni ekonomski razvoj – NALED. Osnovni cilj je da se sa predstavnicima ministarstava razgovara o važnim temama vezanim za lokalni ekonomski razvoj.

- Značaj današnjeg sastanka je da se razume šta su bile ideje Ministarstva, koje su propisane u Zakonu i na koji bi način dalje kancelarije za lokalni ekonomski razvoj trebalo da se pozicioniraju, da se obučavaju i podižu svoje kapacitete, rekao je Jovan Miljković, direktor Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj NALED.

Sastanci Foruma stručnjaka za lokalni ekonomski razvoj organizuju se od 2011. godine, okupljaju predstavnike lokalnih samouprava i predstavnike kancelarija za lokalni ekonomski razvoj. Uz NALED, organizator je i Nacionalni konvent o Evropskoj uniji, koji okuplja više od 200 nevladinih organizacija i koji treba da omogući bolji uvid javnosti u proces priključenja Srbije EU.