Najveće interesovanje za Elektrotehničku školu

PANČEVO, 12. jul 2018. (TV Pančevo) – Završen je i drugi krug upisa u srednje škole, a svi svršeni osmaci su raspoređeni. Najviše bodova trebalo je za ETŠ "Nikola Tesla" Pančevo, ali je veliko interesovanje postojalo i za smerove po dualnom obrazovnom programu.

Najviše bodova bilo je potrebno za smer elektrotehničar informacionih tehnologija Elektrotehničke škole "Nikola Tesla", čak 87,65, na drugom mestu bio je smer takođe iz ove škole, administrator računarskih mreža, za koji je bilo potrebno 83,36 poena. Prirodno-matematički smer u Gimnaziji "Uroš Predić" Pančevo, bio je treći po težini upisa sa 82,99 bodova, što je velika promena, s obzirom da je proteklih godina ubedljivo traženiji bio društveno-jezički smer ove škole. Smer Medicinske škole "Stevica Jovanović" medicinska sestra-tehničar bio je četvrti po težini upisa sa potrebnih 80,60 poena.

Ove godine uveden je novi smer u Tehničkoj školi "23 maj" - tehničar za preradu nafte i gasa. Pored ovog smera, u pojedine škole, vraćeni su smerovi od ranijih godina. U medicinskoj školi ponovljen je smer medicinska sestra - vaspitač, a u Elektrotehničkoj školi trogodišnji smer elektrotehničar za termičke i rashladne uređaje.