Najveće povećanje poreza u IV zoni

 

PANČEVO, 13. novembar 2017. (TV Pančevo) – Vlasnici kuća i stanova u IV zoni imaće najveće povećanje poreza na imovinu u 2018. godni. Tako će vlasnici stanova sledeće godine platiti porez veći skoro 73%, a vlasnici kuća oko 11% više nego ove godine. U isto vreme vlasnici stanova u V zoni u odnosu na ovu godinu imaće manji porez 40%. Što se tiče preduzetnika i pravnih lica, najveći porast osnovica je zabeležen u I, II i III zoni.

Kolika će biti vrednost kvadratnog metra kad se računa osnovica za plaćanje poreza na imovinu, određuje se na osnovu najmanje tri overena ugovora o prometu nekretnina za određenu zonu. Ukoliko nije bilo prometa, računa se srednja vrednost dve najbliže zone. Vlasnike stanova u svim zonama sledeće godine očekuje blago povećnje poreza. Tako će vlasnik stana od 56 kvadrata u prvoj zoni sledeće godine platiti porez 6 854 dinara u odnosu na 6 851, koliko je bio za 2017. godinu. U III zoni povećanje je veće, pa za stan iste površine platiće se 5 395 u odnosu na 5 083 dinara, koliko je to bilo ove godine. Smanjenje poreza biće u V zoni, i to skoro 39%, a najveće povećanje poreza beleži se u IV zoni, i to 40%.

- Imali smo situaciju da u toj zoni nismo imali 3 ugovora o prometu, pa smo cenu koja je 40 091,72, izračunali na osnovu proseka III i V zone. Tako će poreski obveznici ovde imati rast oko 42% - rekla je Milica Marjanović iz Sekretarijata za poresku administraciju.

Ove godine vlasnici kuća platiće porez oko 1% više nego za prošlu godinu, veći porez, i to 10%, oni koji imaju kuće u IV zoni. Ono što je zanimljivo je da će vlasnici kuća u prvoj gradskoj zoni platiti porez koji će biti isti kao i za 2017. godinu.

- To je prosto na osnovu ugovora o prometu. To je dokaz da je ponuda velika, a tražnja mala - kada se nudi više kuća, a malo je kupaca ili se više nudi stanova, a manje kupaca, dolazimo do takvih situacija - objašnjava Milica Marjanović.

Privrednici koji imaju poslovne objekte u I zonu ove godine platiće porez 20% veći, u II skoro 10% više, dok će povećanje u III zoni biti skoro 25%. U IV i V zoni povećanja su oko 2,2%, kaže Milica Marjanović.

- Preduzetnici će u toj zoni iamti drastičan rast. A i pravna lica koja svoju imovinu u poslovnim knjigama ne vode po fer vrednosti. Onda su oni po Zakonu o porezu na imovinu u obavezi da koriste ove naše prosečne cene - ističe Milica Marjanović.

Za garaže i garažna mesta porez će biti manji, jer su i cene prometa bila manje. Građevinsko zemljište, prva zona kao i 2017. godine. Dok je u II zoni povećanje 25%, III i IV zoni nešto više od 8%, a u V zoni povećanje je 30%. Za šumsko zemljište obračunati porez na nivou koji je obračunat za 2017. godini. Što se tiče poljoprivrednog zemljišta, povećanje se beleži samo u V zoni, i to 3,1%.

- Mnogo je ugovora o prometu poljoprivrednog zemljišta. Masovno se prodaje i kupuje. Mogu da kažem da sam zaključila da određeni poljoprivrednici ukrupnjuju svoje parcele, jer se uglavnom oni javljaju kao kupci - dodaje Milica Marjanović.

Prva rata poreza na imovinu za 2018. godinu, plaća se na osnovu rešenja iz 2017. godine. Eventualna razlika u visini poreza biće raspoređena na ostale tri rate koje se plaćaju tokom godine. Konačnu odluku o visini poreske osnovice daće odbornici Skupštine grada.