Mreža "Život bez nasilja" u Plandištu

PANČEVO, 24. jun 2018. (TV Pančevo) – U Plandištu je održan sastanak koordinacionig tima mreže "Život bez nasilja" sa predstavnicima postupajućih institucija u opštini Plandište. Na sastanku su razmenjene informacije i iskustva članova tima i nadležnih organa i ustanova opštine Plandište.

Na sastanku održanom u prostorijama Kulturno obrazovnog centra "Vuk Karadžić" u opštini Plandište u organizaciji pokrajinskog ombudsmana dr Zorana Pavlovića prisustvovali su članovi koordinacionog tima mreže "Život bez naslja", predstavnici ustanova i nadležnih organa Plandišta, predstavnici Osnovnog i Prekršajnog suda u Vršcu kao i predstavnici osnovnog javnog tužilaštva iz Vršca.

Prof. dr Zoran Pavlović, pokrajinski ombudsman istakao je cilj koordinacionig tima mreže "Život bez nasilja".

Goran Donevski, zamenik predsednika opštine Plandište rekao nam je koja je bila tema sastnka.

Sledeći sastanak mreže "Život bez nasilja" planiran je takođe van sedišta mreže odnosno van Novog Sada.