„Milosrdni anđeo“ - nemilosrdno ubijao

PANČEVO, 19. april 2018. (TV Pančevo) - Noć između 17. i 18. aprila ostaće upisana u istoriji Pančeva kao noć u kojoj su ugašeni životi, u kojoj su stradali nevini i u kojoj je Pančevo pretrpelo humanu i ekološku katastrofu usled bombardovanja 3 hemijske fabrike u razmaku od samo nekoliko sekundi. Pored ugašenih života i materijalne štete, posledice po zdravlje ljudi i životnu sredinu nisu poznate ni posle 19 godina.

Civilizacija je poražena u noći između 17. i 18. aprila pre 19 godina. U razmaku od nekoliko sekundi, sarkastično nazvan „Milosrdni anđeo“ bacio je u razmaku od nekoliko sekundi bombe na fabrike - Rafineriju, Petrohemiju i Azotaru u južnom delu Pančeva.

U Rafineriji su te noći ugašena tri života, a četvrti nekoliko dana kasnije tokom oporavka od posledica bombardovanja. Koliko je porodica zavijeno u crno a koliko ih je izgubilo normalan život - još uvek nije poznato.

Život tada 29- godišnjeg Boška Nešića koji je teško ranjen na radnom mestu u Rafineriji, zauvek je promenjen. Kaže da svaka slična situacija, kao što je bombardovanje u Siriji, budi teške uspomene koje ne mogu da nestanu. Baš kao što ni život od te noći više nije isti.

Te noći 1999, ni Petrohemija nije bombardovana prvi put.

Prijateljstvo i kolegijalnost te noći su neraskidivo učvršćeni.

Čak 19 godina od zločina čije ekološke i posledice po zdravlje još nisu utvrđene, sećanja preživelih radnika u Južnoj industrijskoj zoni Pančeva, vreme ne može da izbriše. Baš kao ni sećanja porodica više od 2.500 poginulih u Srbiji, među kojima i 79 dece. Zašto?