Mala pomoć prijatelja daje rezultate

PANČEVO, 7. decembar 2017. (TV Pančevo) – Polovinom novembra, kada su pedagoški asistenti počeli da rade u školma, započeta je realizacija projekta „Uz malu pomoć prijatelja“. Trideset dvoje pedagoških asistenata odlazi u 10 škola na teritoriji grada i rade sa decom iz osetljivih grupa, sa kojima kod kuće nema ko da radi i da im pomaže oko domaćih zadataka. Prema prvim pokazateljima, deca rado dolaze na ove časove i već ima slučajeva da su neki učenici popravili ocene.

Pedagoški asistenti su polovinom novembra ušli u 10 osnovnih škola na teriotoriji grada i započeli sa radom. U svakoj školi po tri asistenta, tri puta nedeljno po dva sata, rade sa grupom od 8 učenika iz osetljivih grupa, kojima je potrebna pomoć prilikom učenja. Mesec dana pošto su počeli da rade, pedagoške asistente i članove školskih timova, obilazi projektni tim grada Pančeva, kako bi utvrdio da li se sve aktivnosti odvijaju onako kako su planirane i da li projekat pomaže deci.

- Cilj je da se bar za 10% smanji napuštanje osnovnih škola. Osnovno školovanje je obavezno. Negde je i cilj da ta deca započnu srednje obrazovanje. Veoma je žalosno to što smo mi u 2015. ili 2016. godini imali dupliran broj dece koja napuštaju osnovnu školu. To je tužno i nedopustivo je da toliko dece ne završi osnonu školu - rekla je Ivana Šušnjar, projekt menadžer.

U svakoj školi koja učestvuje u projektu, pedagoški asistenti, pre početka rada sa decom, u saradnji sa nastavnicima, napravili su plan i program rada u skladu sa potrebama svakog deteta, kaže Marijana Ovuka, pedagog u osnovnoj školi „Bratstvo-jedinstvo“. Kako je kazala, pedagoški asistenti su motivisani, spremni i otvoreni za sve potrebe učenika koji učestvuju u programu, a to deci znači jer su više motivisani za dolazak u školu.

- Deca su izuzetno zadovoljna radom, podrškom. Rado dolaze na te časove, što je najbolji pokazatelj koliko im je to značajno. Već imamo pozitivne rezultate što se tiče uspeha u učenju i nekih ocena koje su već više. Iskustva su stvarno pozitivna. Jeste početak, ali dobar početak - rekla je Marijana Ovuka, pedagog.

Slična situacija je i u drugim školama, koje je do sada obišao projektni tim grada Pančeva, kaže Ivana Šušnjar.

- Njima to mnogo pomaže. Osećaju se sigurnije. Neko ima želju da im pomogne i brine o njima, da im poruži neku sigurnost koju možda u školi nemaju - ističe Ivana Šušnjar.

Grad Pančevo jedan je od prvih gradova u Srbiji koji će tokom projekta razraditi i usvojiti sistem praćenja ove dece i pripremiti Akcioni plan za unapređenje obrazovanja. Projekat „Uz malu pomoć prijatelja“ unet je u nastavni plan i program svih 10 škola koje učestvuju u projektu. Predviđeno je da traje do 5. avgusta 2018. godine. To znači da će pedagoški asistenti raditi sa decom do kraja školske 2017/2018. godine.