Januarsko zasedanje za odluke i planove

PANČEVO, 12. januar 2018. (TV Pančevo) – Odbornici Skupštine grada su na prvom ovogodišnje zasedanju usvojili planove i programe poslovanja gradskih preduzeća za 2018. godinu. Usvojen je i program otuđenja i davanja u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta. Ovaj usvojeni program stvara mogućnost da prodajom pacela Grad ostvari dodatan prihod u budžet.

 

Program otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta za 2018. godinu sadrži spisak 31 parcele na teritoriji grada koje će biti ponuđene na prodaju potencijalnim investitorima. Među parcelama koje će biti ponuđene investitorima, ima onih koje su predviđene za individualnu i kolektivnu stambenu izgradnju, ali i namenjenih za izgradnju poslovnih objekata.

Jedan od razloga zašto je to važno je što se planirana sredstva od otuđenja zemljišta za 2018. godinu, nalaze kao planirana sredstva budžeta grada u iznosu od 43 miliona dinara. Naravno i program je podložan promenama, kao i onaj prethodni, i nadamo se da će se još parcela koje su u fazi pripreme naći u Programu. Za sada je to 31 parcela. Osam najvažnijih su one koje se nalaze u Severnoj poslovnoj zoni, koje su namenjene provredi. Jedna parcela je na Novoseljanskom putu, i 22 parcele na Sodari, Mladosti, tesli i Strelištu. U toku godine obaviće se licitacija, nešto slično kao i za poljoprivredno zemljište u državnom vlasištvu. Početnu cenu odrediće Minostarstvo finasija, rekao je Predrag Živković zamenik gradonačelnika.

Skupština grada usvojla je i Odluke koje se odnose na utvrđivanje doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta i određivanju troškova za opremanje građevinskog zemljišta. Obe odluke odnose se na investitore koji svojim sredstvima finasiraju izgradnju potrebne infrastrukture.

- Prva odluka je izmene i dopune Odluke o određivanju troškova za opremanje građevinskog zemljišta. Tu smo dali mogućnost da ivestitor može sam da uradi javno osvetljenje, i troškove pripremanja građevinskog zemljišta, koje obuhvata izradu urbanističko tehničkih dokumenata. Oni mogu samostalno da to odrade, a to za toliko će posle, po važećem cenovniku, koji je sastavni deo Odluke, biti umanjeni troškovi komunalnog opremanja. Druga tačka je vezana za sportske objekte. Po toj odluci i oni mogu biti privremeni i postavljeni na zemljištu javne namene do 5 godina - kazao je Mišo Marković, član Gradskog veća.

Odbornici Skupšrtine su bez mnogo rasprave usvojili i Programe poslovanja za 2018. godinu, javnih i javno komunalnih preduzeža čiji je osnivač Grad Pančevo, kao i izmene finasijskih planova Domova kulture iz naseljenih mesta.