Investicije "Vodovoda" u 2018.

PANČEVO, 14. januar 2018. (TV Pančevo) – Prošla godina bila je jedna od uspešnijih godina za JKP „Vodovod i kanalizacija“. Velike i značajne investicije su privredene kraju, vode je bilo u dovoljnoj količini i garantovanog kvaliteta, i nije bilo problema u distribuciji i poizvodnji. Ove godine, prioritet je i dalje uredno snabdevanje građana pijaćom vodom uz nastavak investicija na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže.

Vode je bilo u dovoljnim količinama cele godine i bila je dobrog kvaliteta. Postrojenje za preradu vode radilo je bez problema. Izgrađeni su kilometri kanalizacione mreže, ali ono što je obeležilo prošlu godinu sigurno je to što su na gradsku vodovodnu mrežu povezani Kačarevo, Jabuka i Glogonj.

- Ono što je bitno, priključena su tri naseljena mesta - Kačarevo, Jabuka i Glogonj - na gradski vodovod, dobili su zdravu vodu za piće. Izgrađeni su kilometri kanalizacije. Protekla godina za JKP „Vodovod i kanalizacija“ bila je vrlo uspešna, uloženo je više od 5 miliona evra za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže – rekao je Aleksandar Radulović, direktor JKP-a „Vodovod i kanalizacija“.

U 2018. godini biće nastavljenje investicije koje su započete prošle. Nova vodovodna mreža na Starom Tamišu, prema planovima, trebalo bi da bude završena u martu ili aprilu. Na taj način i stanovnici ovog dela grada dobiće vodu iz gradskog vodovoda u svojim kućama. Bez gradske vode ostalo je samo Banatsko Novo Selo. Tokom ove godine predstoji početak planiranja i projektovanja, najavljuje Radulović.

- Za povezivanje Banatskog Novog Sela postoji više rešenja. Sprovešćemo analizu i odlučiti se za jednu. Važno je da dobiju zdravu vodu za piće. Novoseljani bi mogli da očekuju da će vodu najsigurnije dobiti 2020. godine - kaže Radulović.

Biće nastavljeni radovi i na izgradnji potamiškog kolektora, jedne od najvažnijih gradskih investicija. Kada bude završen, biće dugačak više od 8 kilometara.

- Planirano je da ide duž Tamiša, da se ceo zapadni deo grada na siguran i bezbedan način organizuje oko odvođenja otpadnih voda. To se u prvom redu odnosi na Severnu poslovnu zonu, a zatim i grad. Ideja je da se na ovaj kolektor jednog dana priključe i Jabuka i Glogonj, a možda i Kačarevo. Ova velika investicija je kapitalna u pravom smislu reči - ističe Radulović.

Prioritet ovog gradskog preduzeća je uredno smabdevanje grada i naseljenih mesta kvalitetnom vodom za piće. Vode, i pored toga što je povećan broj potrošača, ima dovoljno i postrojenja trenutno rade sa 40% kapaciteta, radiće se i finim podešavanjima sistema kako bi funkcionisao bez problema.