IN MEMORIAM: Preminuo general – major Enes Taso

PANČEVO, 12. avgust 2018. (TV Pančevo) – General – major Enes Taso, preminuo je jutros u 72 godini.

Enes Taso rođen je 1946. godine u Prijepolju. Završio je Vojnu akademiju Kopnene vojske JNA, Komandno-štabnu akademiju Kopnene vojske i Školu operatike u Centru visokih vojnih škola JNA.

Obavljao je dužnosti komandira voda i čete, zamenika komandanta bataljona, komandanta bataljona, pomoćnika načelnika štaba brigade, načelnika štaba brigade. Bio je komandant reprezentativne 51. mehanizovane brigade u Pančevu, od njenog osnivanja do rasformiranja. Lično je učestvovao u poplavama, požarima, zimskim i drugim elementarnim nepogodama radi zaštite života ljudi i materijalnih dobara u Pančevu i u Banatu.

Jedan je od retkih učesnika u čak 36 metodsko-pokaznih vežbi najvišeg domaćeg i inostranog vojnog i državnog vrha.

Iako je proglašen ratnim vojnim invalidom druge kategorije, nakon odlaska u penziju i dalje aktivno učestvuje u raznim civilnim i vojnim društvima, naročito u Udruženju za negovanje tradicije 51. mehanizovane brigade, koja se pridružuje inicijativi za dodelu priznanja.

Odlikovan je Ordenom za vojne zasluge sa srebrnim mačevima, Ordenom Narodne armije sa srebrnom zvezdom, Orednom zasluga za narod sa srebrnom zvezdom, nagrade “22. decembar“ za izvanredno rukovođenje i komandovanje i drugim vojnim priznanjima..

Dobitnik je Novembarske nagrade zaslužnog građanina grada Pančeva

Sahrana je u sredu 15. avgusta u 16 sati na Novom groblju u Pančevu.