"Drugi oktobar" odlučio: Dugovanja građana na rate, uz otpis kamate

PANČEVO, 20. mart 2017. (Portal Južni Banat) – Kako saznaje portal Južni Banat od danas svi građani Vršca koji imaju dugovanja prema JKP „Drugom oktobru“ moći će da sklope ugovor o reprogramu dugova i dug izmire u ratama uz otpis kamate. Reprogramom su obuhvaćena i sva dugovanja za koja se vode sudski postupci o prinudnoj naplati. Redovne platiše očekuju popusti od 5 do 7 odsto. Ovo je prvi put da, od osnivanja JKP ,,Drugi oktobar“, uvodi ovakve mogućnosti, koje će zasigurno predstavljati značajno olakšanje svim građanima.

Gradsko veće Vršca usvojilo je danas zaključak kojim se usvaja informacija JKP „Drugi oktobar“ o stanju potraživanja od građana i dalo saglasnost na predlog preduzeća za reprogram dugova građana.

Zaključno sa 10. martom 2017. godine građani Vršca prema JKP „Drugi oktobar“ po osnovu pruženih usluga za vodu i kanalizaciju, iznošenje smeća, grejanje, duguju više od 250 miliona dinara. Reč je mahom o dugovanjima iz ranijih godina i za koje se vode postupci prinudne naplate.

Odluka omogućava da se dugovanja izmire u ratama uz otpis kamate. Broj rata zavisi od visine duga. Maksimalan broj rata je 36 meseci, za dužnike koji duguju preko 300.000 dinara. Ukoliko, dužnik izmiri sva dugovanja odjednom glavnica duga će biti umanjena za 10 odsto i otpisana kamata.

Ugovor za reprogram duga građani će moći da sklope do 31. maja.

Važna vest za potrošače je i ta da su reprogramom obuhvaćena i sva dugovanja koja su pred sudom ili javnim izvršiteljem.

Direktor JKP „Drugi oktobar“ Nebojša Perić objašnjava da potpisivanjem ugovora o reprogramu dugova sudski postupak, kao i postupak izvršenja je u stadijumu mirovanja, sve dok građani redovno i na vreme izmiruju svoje obaveze preuzete iz ugovora o reprogramu dugova.

Svima onima koji račun plate do 15. isti će biti smanjen za 5 odsto, oni koji to čine redovno u kontinuitetu od šest meseci mogu da očekuju popust od 6 odsto, dok oni koji su se pokazali kao revnosne platiše u toku jedne godine, dobijaće račune umanjenje za 7 odsto.

U ukupnoj strukturi dugovanja najviše je onih čiji se dug kreće u rasponu od 20.000 do 50.000, oko 2600 potrošača, ukupan dug ovih potrošača zbirno iznosi oko 8 600 000 dinara. Dug od 50 do 100.000 dinara ima 798 potrošača što je u ukupnom iznosu čak 54. 172.000 dinara, 310 dužnika, čiji se dug kreće u rasponu od 100.000 do 200.000 dinara, duguje preduzeću 42. 430.000 dinara, dok njih 79 čiji se dug kreće od 200.000 do 300.000 duguje 19. 550.000 itd Programom reprograma dugovanja obuhvaćena su samo fizička lica.

Jedan od glavnih razloga zbog kog smo se odlučili da dužnicima omogućimo reprogram jeste što će se na ovaj način izbeći dodatni troškovi prinudne naplate kao i činjenicu da se ne mali iznos u strukturi dugova odnosi na kamatu koja nije mala u ukupnom iznosu dugovanja, ističu iz JKP ,,Drugi oktobar.

Svi zinteresovani za sklapanje ugovora o reprogramu dugova dodatne informacije mogu dobiti u prostorijam objedinjenje naplate preduzeća, pozivom kol centra i odlaskom na sajt preduzeća, gde će se nalaziti i svi obrasci koje je potrebno popuniti da bi se ušlo u proceduru reprograma.

-U proteklom periodu radili smo na analizi ukupnih prihoda i rashoda preduzeća. U fokusu nam je bila maksimalna racionalizacija poslovanja preduzeća. Smanjili smo troškove poslovanja i načinili prve korake u pravcu napređenja kvaliteta i nivoa usluga koje preduzeće obavlja. Cilj nam je da ulažemo u kvalitet usluga koje preduzeće pruža. Promenili smo politiku poslovanja umesto ulaganja u komercijalne delatnosti preduzeća kao što je to bio slučaj u prethodnom periodu akcenat je na komunalnim delatnostima za koje je preduzeće i osnovano, istakao je Perić.

Perić je najavio da će u narednom periodu JKP ,,Drugi oktobar“ predstaviti nekoliko projekata koji će se finsirati iz ušteda i smanjenjem rashoda u poslovanju preduzeća a koji će biti značajni za sve građane Vršca.

Izvor: Portal Južni Banat